Miten tietojasi suojataan?

Asiakkaidemme tietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallinnolliset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Valvomme tietoihin pääsyä ja niiden käsittelyä muun muassa teknisillä tietoturvatoimenpiteillä, käyttöoikeuksien hallinnalla ja valvonnalla, kulunvalvonnalla ja seuraamalla järjestelmien käyttöä.

Puutumme väärinkäytöksiin välittömästi. Varmistamme henkilöstömme osaamisen jatkuvilla tietosuoja- ja tietoturvakoulutuksilla.

Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että alihankkijat ja palveluntuottajat suojaavat käsiteltävät henkilötietoja asianmukaisesti ja asettamiemme vaatimusten mukaisesti noudattaen hyvää tietojenkäsittelytapaa.