Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Henkilötietoa on kaikki tieto, josta henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai eri tietoja yhdistelemällä. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, erilaiset yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), henkilötunnus, tilinumero ja asiakkuuteen liittyvät tiedot.

Käsittelemme muun muassa asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden sekä hakemukseen tai asiakassuhteeseen liittyvien henkilöiden henkilötietoja.

Ohessa esimerkkejä käsittelemistämme henkilötiedoista

  • henkilöön liittyvät tiedot: nimi, kieli, yhteystiedot, todentamistiedot, tuntemistiedot
  • asiointiin liittyvät tiedot: asiakasviestintään liittyvät tiedot, asiakkaan antamat suostumukset, hakemukset, sopimukset
  • palveluiden tuottamiseen liittyvät tiedot: asiakkuuden voimassaolo, tieto maksuhäiriöstä, taloudellinen tilanne ja kiinnostuksen kohteet

Saamme käsittelemämme henkilötiedot

  • sinulta esimerkiksi silloin, kun jätät meille yhteydenottopyynnön, teet meille ajanvarauksen, tulet asiakkaaksemme, käytät tuotteitamme ja palveluitamme, osallistut markkinointikampanjoihimme, tutkimuksiimme, tilaisuuksiimme, kilpailuihimme tai asioit muuten kanssamme.
  • luotettavista ulkoisista lähteistä lain sallimissa puitteissa. Näitä lähteitä ovat esimerkiksi viranomaisen tai muun luotettavan toimijan ylläpitämät rekisterit. Päivitämme muun muassa osoitetietosi säännöllisesti Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä saatavilla tiedoilla.
  • tuottaessamme ja kehittäessämme palveluitamme ja tuotteitamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi käyttäjäluokitteluun ja -mallinnukseen liittyvät tiedot.

Kaikkien asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme tiedot ovat pankkisalaisuuden, vakuutussalaisuuden tai vastaavan salassapitovelvoitteen alaisia tietoja riippumatta siitä, onko kyse henkilö- vai yritysasiakkaasta.

Voit katsoa lisätietoa käsittelemistämme henkilötiedoista tietosuojaselosteista.