Tervetuloa, tämä on organisaation Sp-Henkivakuutus Oy sähköinen terveysselvitys saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Sp-Henkivakuutus Oy:n sähköinen terveysselvitys ja on laadittu/päivitetty 19.12.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Pdf-dokumentit

Palvelun pdf-dokumenttien saavutettavuudessa on puutteita. Teemme työtä aktiivisesti pdf-dokumenttien saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi.

WCAG 1.1.1, 1.4.5- Tekstivastineet ja tekstiä kuvina

Useimmilla sivuilla yrityksen logosta on annettu tyhjä tekstivastine.

WCAG 3.1.2- Osien kieli

Uloskirjautumissivun ruotsinkielistä tekstiä ei ole merkitty kielen mukaisesti lang-määritteellä.

WCAG 1.3.1- Luettelot

Terveysselvitys sivulla luetteloita ei ole merkitty rakenteeltaan luetteloksi.

WCAG 2.4.2- Sivuotsikot

Palvelussa kaikissa tiloissa sivuotsikkona on ”Sp-Henkivakuutus Oy”, myös yhden sivun sovelluksissa (single-page application, SPA) kullakin sivulla tulisi olla yksilöivä sivuotsikko, jonka ruudunlukija voi kertoa sisällön päivittyessä.

WCAG 2.1.1- Näppäimistönavigointi

Käyttäjä pystyy navigoimaan lähes kaikkiin palvelun vuorovaikutteisiin elementteihin pelkkää näppäimistöä käyttäen. Näppäimistöllä ei pääse navigoimaan dialogiin, joka tulee näkyviin, kun sivua vierittää niin, että jokin pakollinen vastaamaton kysymys poistuu näkyvistä.

WCAG 2.4.3- Kohdistusjärjestys

Tässä palvelussa käytetään positiivisia his tabindex-arvoja. Tällaiset positiiviset arvot määrittelevät täsmällisen kohdistusjärjestyksen sivun elementeille, joten jokin elementti saattaa siirtyä pois loogiselta paikaltaan. Tästä syystä positiivisia tabindex-arvoja tulisi välttää.

Esimerkki:

 • Kielivalikko tervetulosivulla käyttää positiivisia arvoja, joilla kohdistusjärjestykseksi tulee: kielivalikko > Salli evästeet (OK) > Jatka. Vastaava koskee sivua Terveysselvityksen täyttäminen (Consent): kielivalikko > Salli evästeet (OK) > Kirjaudu ulos > Vahvista > Jatka.

WCAG 3.3.2- Pakolliset kentät

Palveluun on merkitty vain vapaaehtoiset kentät, ei pakollisia kenttiä.

WCAG 1.3.1, 4.1.2- ARIA-viittausten puutteet

Terveysselvityssivun useissa syötekentissä on viittaus teksteihin, joiden tunniste päättyy _errors. _desc, _subtext tai _hint, mutta vain osa näistä teksteistä on toteutettu eri yhteyksissä.

Esimerkiksi pituuskentälle löytyy vain tekstit päättyen _desc (cm) ja _errors (Tämä tieto on pakollinen.) sekä _hint ilman määriteltyä arvoa. Tekstiä päätteellä _subtext ei löytynyt.

WCAG 4.1.3- Passiiviset painikkeet

Palvelu käyttää dialogia muistuttamaan vastaamattomista pakollisista kentistä, kun kenttä vierittyy pois näkyvistä, mutta ruudunlukija ei kerro tästä dialogista. Koska Jatka-painike on passiivinen, pelkkää näppäimistöä käyttävä ei pysty sitä valitsemaan. Ruudunlukija kertoo painikkeesta seuraavaa: "Jatka, himmennetty, painike". (käytettävyys)

WCAG 4.1.2- Edistymispalkki

Palvelussa on edistymispalkki, joka kuvaa käyttäjälle prosessin pituutta ja edistymistä. Edistymispalkka on jokseenkin vaikea huomata ylätunnisteesta. Ruudunlukija pystyy kertomaan palkista vain sen roolin ja nimen.

WCAG 1.3.1- Alatunniste

Alatunnisteen kolmannessa sarakkeessa on kuvausluettelo (description list), jossa on useampi tyhjä kohde.

WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2- Kielivalikko

Kielivalikoissa on useita erilaisia saavutettavuushaasteita.

Esimerkkejä:

 • Ruudunlukijakäyttäjien, jotka eivät osaa suomea, pitää tunnistaa kielivalikko pelkästä sanasta ”Suomi”
 • Kielivalikon tila, onko se auki vai kiinni, ei välity ruudunlukijalle.

WCAG 2.4.3, 1.3.2, 1.1.1, 2.4.6- Kalenteri

Kalenteria on haastavaa käyttää näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

Esimerkkejä ruudunlukijalla:

 • Lukemisjärjestys alkaa kuukausista, joten käyttäjän pitää peruuttaa päästäkseen vuosilukuun näkemättä kalenterin rakennetta
 • Nuolikuvakkeilla ei ole nimilappua, joten ruudunlukija kertoo niiden olevan "vasemmalle" ja "oikealle osoittava kulmapuolimerkki".
 • Kalenteripainike on nimetty viittaamalla kysymykseen, joten ruudunlukija ei osaa kertoa, että painike avaa kalenterin.

WCAG 2.4.6- Kuvaavat nimilaput

Vuorovaikutteisten elementtien nimilappujen tulee olla kuvaavia ja informatiivisia.

Esimerkkejä:

 • Nimilappua "Jatka" käytetään kahdessa peräkkäisessä painikkeessa Terveysselvitys-sivulla. Etenkin ruudunlukuohjelmaa käyttävälle on vaikeaa erottaa näiden merkitys näkemättä kontekstia tai asettelua.

Saavutettavuuspuutteiden korjausaikataulu: Vuoden 2024 aikana.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

 • Milloin havaitsit ongelman (päivämäärä ja kellonaika)?
 • Mitä yritit tehdä ja miten pitkälle pääset, ennen kuin ongelma esiintyy?
 • Näyttääkö palvelu jonkin virheilmoituksen? Yritä kuvailla virheilmoitusta kirjoittamalla.
 • Käytitkö palvelua henkilö- vai yritysasiakkaana?

HUOM: Älä lisää henkilö- tai yrityskohtaisia tietoja kuten henkilötunnusta, y-tunnusta, tilinumeroa tai korttinumeroa palautteeseen!

Lähetä palautetta sähköpostilla osoitteeseen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (avautuu uuteen ikkunaan). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen.