Tervetuloa, tämä on organisaation Sp-Henkivakuutus Oy sähköinen terveysselvitys saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Sp-Henkivakuutus Oy:n sähköinen terveysselvitys ja on laadittu 1.7.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Pdf-dokumentit

Palvelun pdf-dokumenttien saavutettavuudessa on puutteita. Teemme työtä aktiivisesti pdf-dokumenttien saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi.

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontrastit

Sp-Henkivakuutuksen vaaleanturkoosi teemaväri aiheuttaa joitakin kontrastihaasteita eteenkin pienille teksteille ja painikkeille.

Esimerkkejä:

 • Kielivalikko tai muu ylätunnisteen teksti.
 • Vihreät Ok ja Jatka painikkeet.
 • Sininen Jatka painike.
 • Vastausten yhteenveto sivun valinnat Kyllä/Ei.

WCAG 1.4.4- Tekstin suurentaminen

Jos vain tekstiä suurentaa, niin esimerkiksi alatunniste ei säily luettavana.

WCAG 1.1.1, 1.4.5- Tekstivastineet ja tekstiä kuvina

Useimmilla sivuilla yrityksen logosta on annettu tyhjä tekstivastine. Uloskirjautumissivulla logolle ei ole lainkaan tekstivastinetta ja samalla sivulla on myös tyhjä tekstivastine tyhjälle kuvalle.

WCAG 3.1.2- Osien kieli

Kielivalikon kielivaihtoehtoja ja uloskirjautumissivun ruotsinkielistä tekstiä ei ole merkitty kielen mukaisesti lang-määritteellä.

WCAG 1.3.1- Otsikot

Terveysselvitys sivulla on käytetty useita h1-tason otsikkoja, tämä hankaloittaa sivun rakenteen ja tietojen keskinäisten suhteiden hahmottamista ruudunlukijaa käytettäessä.

WCAG 1.3.1- Luettelot

Terveysselvitys sivulla luetteloita ei ole merkitty rakenteeltaan luetteloksi.

WCAG 4.1.1- HTML-koodin validointi

Järjestelmän HTML-koodin laatua ei ole mahdollista tarkastaa validaattorilla.

WCAG 2.4.2- Sivuotsikot

Palvelussa kaikissa tiloissa sivuotsikkona on ”Sp-Henkivakuutus Oy”, myös yhden sivun sovelluksissa (single-page application, SPA) kullakin sivulla tulisi olla yksilöiva sivuotsikko, jonka ruudunlukija voi kertoa sisällön päivittyessä.

WCAG 2.1.1- Näppäimistönavigointi

Käyttäjä pystyy navigoimaan lähes kaikkiin palvelun vuorovaikutteisiin elementteihin pelkkää näppäimistöä käyttäen. Ainoa poikkeus on dialogi, joka tulee näkyviin, kun sivua vierittää niin, että jokin pakollinen vastaamaton kysymys poistuu näkyvistä. Myös kalenterin käytössä on haasteita pelkkää näppäimistöä käyttäen.

WCAG 2.4.7- Näkyvä kohdistus

Sivulla Tarkista vastauksesi on liitetty myös ei-aktiiviset haitarielementit kohdistusjärjestykseen. Haitarien kohdalla ei ole näkyvää kohdistusta, joten käyttäjät kadottavat käsityksen siitä, missä ovat.

WCAG 2.4.3- Kohdistusjärjestys

Tässä palvelussa käytetään positiivisia his tabindex-arvoja. Tällaiset positiiviset arvot määrittelevät täsmällisen kohdistusjärjestyksen sivun elementeille, joten jokin elementti saattaa siirtyä pois loogiselta paikaltaan. Tästä syystä positiivisia tabindex-arvoja tulisi välttää.

Esimerkki:

 • Kielivalikko tervetulosivulla käyttää positiivisia arvoja, joilla kohdistusjärjestykseksi tulee: kielivalikko > Salli evästeet (OK) > Jatka. Vastaava koskee sivua Terveysselvityksen täyttäminen (Consent): kielivalikko > Salli evästeet (OK) > Kirjaudu ulos > Vahvista > Jatka.

WCAG 3.3.2- Pakolliset kentät

Palveluun on merkitty vain vapaaehtoiset kentät, ei pakollisia kenttiä.

WCAG 3.3.2- Kenttäkohtaiset ohjeet

Esimerkiksi kalenterissa päiväyksen oikea muoto on esitetty ainoastaan paikanvaraajassa (placeholder). Tämä aiheuttaa useita saavuttavuushaasteita:

 • Paikanvaraajateksti on yleensä muuta tekstiä haaleampi eikä siksi usein täytä kontrastivaatimuksia. Päivämääräkentässä kontrasti on vain 2,85:1, kun minimi on 4,5:1. (WCAG 1.4.3)
 • Teksti katoaa, kun kenttään kirjoittaa jotain. Lisäksi ruudunlukijoille paikanvaraajatekstit eivät ole samanarvoisia kuin kenttien nimilaput, ja jotkin vanhat selaimet eivät näytä paikanvaraajatekstejä tai poistavat ne jo kentän saadessa kohdistuksen.
 • Lisäksi päivämääräkentän paikanvaraajateksti esittää väärän muodon päiväykselle. (käytettävyys)

WCAG 1.3.5- Syötteen tarkoitus

Syötekentät, joissa pyydetään tietoa käyttäjästä, tulisi merkitä ohjelmallisesti siten, että avustavat teknologiat tunnistavat kentän tarkoituksen ja että toistuvia kenttiä voidaan täyttää automaattisesti.

Tässä palvelussa automaattista täyttöä tarjotaan kentissä, joihin se ei sovellu esim. pituus ja paino.

WCAG 1.3.1, 4.1.2- ARIA-viittausten puutteet

Terveysselvityssivun useissa syötekentissä on viittaus teksteihin, joiden tunniste päättyy _errors. _desc, _subtext tai _hint, mutta vain osa näistä teksteistä on toteutettu eri yhteyksissä.

Esimerkiksi pituuskentälle löytyy vain tekstit päättyen _desc (cm) ja _errors (Tämä tieto on pakollinen.) sekä _hint ilman määriteltyä arvoa. Tekstiä päätteellä _subtext ei löytynyt.

WCAG 4.1.3- Passiiviset painikkeet

Palvelu käyttää dialogia muistuttamaan vastaamattomista pakollisista kentistä, kun kenttä vierittyy pois näkyvistä, mutta ruudunlukija ei kerro tästä dialogista. Koska Jatka-painike on passiivinen, pelkkää näppäimistöä käyttävä ei pysty sitä valitsemaan. Ruudunlukija kertoo painikkeesta seuraavaa: "Jatka, himmennetty, painike". (käytettävyys)

WCAG 4.1.2- Edistymispalkki

Palvelussa on edistymispalkki, joka kuvaa käyttäjälle prosessin pituutta ja edistymistä. Edistymispalkka on jokseenkin vaikea huomata ylätunnisteesta. Ruudunlukija pystyy kertomaan palkista vain sen roolin ja nimen.

WCAG 1.3.1- Alatunniste

Alatunnisteen kolmannessa sarakkeessa on kuvausluettelo (description list), jossa on useampi tyhjä kohde. Tämä voi hämmentää ruudunlukijakäyttäjää, sillä ruudunlukija kertoo luettelon viimeisen kohteen olevan 3 / 6.

WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2- Kielivalikko

Kielivalikoissa on useita erilaisia saavutettavuushaasteita, sillä niissä on erikielisiä sanoja ja oikea kieli tulisi osata vaihtaa myös ruudunlukijalla ymmärtämättä senhetkistä käyttöliittymän kieltä.

Esimerkkejä:

 • Ruudunlukijakäyttäjien, jotka eivät osaa suomea, pitää tunnistaa kielivalikko pelkästä sanasta ”Suomi”
 • Kielivalikon tila, onko se auki vai kiinni, ei välity ruudunlukijalle.

WCAG 2.4.3, 1.3.2, 1.1.1, 2.4.6- Kalenteri

Kalenteria on haastavaa käyttää näppäimistöllä ja ruudunlukijalla.

Esimerkkejä:

Pelkkää näppäimistöä käyttäen:

 • On vaikeaa ja epäloogista vaihtaa päiväystä, kun vuosi vaihtuu käydessä kuukausia läpi nuolinäppäimillä. Esimerkiksi siirryttäessä maaliskuusta tammikuuhun nuolella oikealle vuosi kasvaa ja siirryttäessä tammikuusta maaliskuuhun nuolella vasemmalle vuosi pienenee.
 • Myös vuoden vaihtaminen on hankalaa, sillä kohdistus siirtyy nuolikuvakkeista jokaisen muutoksen jälkeen (tammikuuhun, kun vuotta pienentää, ja maaliskuuhun, kun vuotta kasvattaa).

Ruudunlukijalla:

 • Lukemisjärjestys alkaa kuukausista, joten käyttäjän pitää peruuttaa päästäkseen vuosilukuun näkemättä kalenterin rakennetta
 • Nuolikuvakkeiden käytössä on vastaavat ongelmat kuin näppäimistökäytössä.
 • Nuolikuvakkeilla ei ole nimilappua, joten ruudunlukija kertoo niiden olevan "vasemmalle" ja "oikealle osoittava kulmapuolimerkki".
 • Kalenteripainike on nimetty viittaamalla kysymykseen, joten ruudunlukija ei osaa kertoa, että painike avaa kalenterin.

WCAG 4.1.2- Haitarielementit

Terveysselvitys-sivulla käytetään haitarielementtejä esittämään ja piilottamaan lisätietoja sairauksista. Elementin avaavalla ja sulkevalla nuolella ei kuiteinkaan ole nimilappua.

WCAG 2.4.6- Kuvaavat otsikot

Sivulla esitettyjen otsikoiden pitää olla kuvaavia ja informatiivisia. Eri sivujen otsikoiden ei pitäisi sekoittua helposti keskenään.

Esimerkki:

 • Pääotsikko "Lainaturvan terveysselvitys" on hyvin samankaltainen kuin muutaman muun sivun pääotsikko, "Terveysselvityksen täyttäminen” ja "Terveysselvitys".

WCAG 2.4.6- Kuvaavat nimilaput

Vuorovaikutteisten elementtien nimilappujen tulee olla kuvaavia ja informatiivisia.

Esimerkkejä:

 • Nimilappua "Jatka" käytetään kahdessa peräkkäisessä painikkeessa Terveysselvitys-sivulla. Etenkin ruudunlukuohjelmaa käyttävälle on vaikeaa erottaa näiden merkitys näkemättä kontekstia tai asettelua.
 • Uloskirjautumissivun sulkemispainikkeen nimilappu on "x". Tämä on ainoa tieto, jonka ruudunlukija painikkeesta kertoo.
 • Evästeiden hyväksymisessä ruudunlukijakäyttäjälle olisi selkeämpää, jos painike ei olisi vain "Ok" vaan "Hyväksy" tai "Hyväksy evästeet". Pidempi nimilappu voidaan antaa aria-label-määritteellä, joka ei tule visuaalisesti näkyviin.

Saavutettavuuspuutteiden korjausaikataulu: Vuoden 2022 aikana.

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

 • Milloin havaitsit ongelman (päivämäärä ja kellonaika)?
 • Mitä yritit tehdä ja miten pitkälle pääset, ennen kuin ongelma esiintyy?
 • Näyttääkö palvelu jonkin virheilmoituksen? Yritä kuvailla virheilmoitusta kirjoittamalla.
 • Käytitkö palvelua henkilö- vai yritysasiakkaana?


HUOM: Älä lisää henkilö- tai yrityskohtaisia tietoja kuten henkilötunnusta, y-tunnusta, tilinumeroa tai korttinumeroa palautteeseen!

Lähetä palautetta sähköpostilla osoitteeseen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen