Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on organisaation Säästöpankki Markkinatieto saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua Säästöpankin Markkinatieto ja on laadittu / päivitetty 4.1.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei-saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Pdf-dokumentit

Palvelun pdf-dokumenttien saavutettavuudessa on puutteita. Puutteiden syynä on kohtuuton rasite dokumenttien suuren määrän ja tulevien järjestelmäuudistusten takia. Teemme työtä aktiivisesti pdf-dokumenttien saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi.

WCAG 1.1.1 – Tekstivastineet

Joidenkin visuaalisten elementtien tekstivaihtoehdoissa on puutteita; siksi näytönlukijalle ei tiedoteta niistä kunnolla.

Esimerkkejä

 • Hakemiston suurennuspainikkeesta puuttuu tekstivaihtoehto, näytönlukuohjelma ilmoittaa tiedoston nimen (indexfull)
 • Hakutulosten sivutus: edellisellä ja seuraavalla painikkeilla ei ole tekstivaihtoehtoa
 • Osaketietojen uudelleenlatauspainikkeessa ei ole tekstivaihtoehtoa
 • Joiltakin sivuilta puuttuu pakollisuutta merkkaavien tähtien (*) selitys
 • Viimeisimmät kaupat-sivu voisi olla kuvaavampi näytönlukijan käyttäjille. Kuvaava otsikko ja/tai aria-tunnisteet voisivat helpottaa aikakehyksen suodatustoiminnon ymmärtämistä (yleinen saavutettavuus)

 

WCAG 1.3.1, 1.3.2 – Semanttinen merkintä

Yleisin syy huonoon saavutettavuuteen on semanttisten HTML-merkintöjen puuttuminen. Elementtejä, jotka tukevat parhaiten tarkoitusta tulisi käyttää. Muutama huomio aiheesta:

 • Indeksin tiedot -sivu: taulukko ei toimi viivakaavioiden pudotusvalikon esittämiseen. Nykyinen toteutus on epäselvä näytönlukuohjelman käyttäjälle. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • On suositeltavaa käyttää listaelementtiä uutisten listaamiseen taulukon sijaan. (Yleinen saavutettavuus)

 

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Aktiivisen kohteen korostaminen

Tietoja aktiivisesta navigointielementistä ei määritetä ohjelmallisesti. 

Esimerkkejä

 • Osakkeet-sivu: navigoinnin aktiivista sivua tummalla harmaalla taustalla (osakkeet, warrantit...) ei ole ohjelmallisesti määritelty (aria-current).
 • Osakkeet-sivu: aktiivista välilehteä (nousijat ja laskijat, kaikki...) ei ole ohjelmoitu ( aria-current).
 • Hakusivu: aktiivista välilehteä ei ole määritetty ohjelmallisesti (aria-current).
 • Aktiiviselta hakutulossivulta puuttuu myös aria-current-attribuutti. Tämä puute toistuu muissa sivunumeroissa.

 

WCAG 1.4.3, 1.4.11 – Kontrastit

Monien tekstikenttien ja pudotusvalikon elementtien tarkennustyyli (box-shadow) ei erotu taustaväristä.

Palvelussa on joitain välilehtiä ja painikkeita harmaalla taustalla ja valkoisen tekstin hover-tyyleillä.

WCAG 1.4.3, 1.4.11, 4.1.2 – Viivakaaviot

Viivakaavion toteutuksessa on muutamia saavutettavuuspuutteita:

 • Kaikilta eri viivan väreiltä puuttuu kontrasti. Punainen pystysuora katkoviiva samoin. (WCAG 1.4.11)
 • Vedettävistä aikajanasuodatinteksteistä ja viivakaavioista puuttuu kontrasti. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Ennalta määritetyn aikakehyskomponentin (1kk, 3kk, 6kk, YTD) aktiivista valintaa ei ole ohjelmoitu (aria-current). (WCAG 4.1.2)
 • On suositeltavaa piilottaa viivakaaviot näytönlukijalta tai tarjota jonkinlainen vihjeteksti, joka kertoo, että Indeksintiedot-painikkeen takaa löytyy helposti saatavilla oleva vaihtoehto. Tällä hetkellä viivakaaviot eivät tarjoa ymmärrettävää tietoa näytölle lukijan käyttäjät. (yleinen saavutettavuus)

 

WCAG 1.4.4 – Tekstin suurentaminen

Jotkut asettelut katkeavat ja tekstiä/elementtejä leikataan melko merkittävästi kun käytetään 200 % tekstin suurennusta.

Esimerkiksi

 • Säilytykset -sivun sisältö leikkautuu molemmista sisältösarakkeista.

 

WCAG 1.4.10 – Responsiivisuus

Jotkut elementit eivät skaalaudu reagoivasti 320 CSS-pisteen näytön leveydellä (joka vastaa 400 % yleistä zoomausta 1280 x 1024 px näytöllä). Huomaa, että jotkut käyttäjät, joilla on alhainen näöntarkkuus tai näkökenttä, saattavat käyttää selaimen zoomaustoimintoa suurentaakseen sivua, mikä voi johtaa siihen, että he käyttävät tehokkaasti sivuston mobiiliversiota.

 • Osakkeet-sivu: Seuraa-painikkeet eivät näy pienellä näytöllä (e.g. iPhone 5).
 • Indeksintiedot-sivu: osa kaaviosta ja kaavion säätimet eivät näy pienellä näytöllä (e.g. iPhone 5).
 • Hakutulostaulukko on osittain näkymätön pienellä näytöllä.
 • Rahastot -sivu: osa taulukon tiedoista jää näytön reunan taakse. Vaakavieritystoiminto voisi olla ratkaisu.

 

WCAG 1.4.12 – Välistykset

Asettelukatkoja joissain tapauksissa käytettäessä räätälöityjä välilyöntejä, esim.:

 • Uutisotsikot leikataan osittain useilla eri sivuilla

 

Käyttäjän tulee pystyä hyödyntämään omia tekstivälistyksiään sisällön luettavuuden parantamiseksi.

WCAG 2.1.1 - Näppäimistönavigointi

Osa palvelun toiminnoista ei toimi vain näppäimistöä käyttäen, ja vain osa interaktiivisista elementeistä saa näppäimistön kohdistuksen.

Esimerkkejä

 • Osaketietojen uudelleenlatauspainike ei ole käytettävissä näppäimistöllä.
 • Joissakin lomakekentissä (esim. Veloituspäivä) on kenttäkohtainen ohjepainike (?). Painikkeelle ei pääse käsiksi näppäimistöllä.

 

WCAG 2.4.2 - Sivuotsikot

Jotkut sivujen otsikot (otsikko) eivät edusta sivujen sisältöä. Siksi näytönlukuohjelman käyttäjä ei saa palautetta sijainnistaan sivun otsikosta eikä pysty erottamaan sivuja toisistaan.

 • Sivuilla on otsikko, mutta lähes jokaiselta sivulta puuttuu ainutlaatuinen ja kuvaava otsikko.
 • HTML-otsikkorakenteessa on hieman epäjohdonmukaisuutta. Otsikot eivät aina ole loogisessa hierarkiassa. Otsikkorakenteen puutteista johtuen, sivujen rakenne ja sisältö voivat olla vaikeasti havaittavissa. (yleinen saavutettavuus)

 

WCAG 2.4.2 - Upotus

Palvelun eri osat koostuvat iframe-elementeistä. Lähes jokaisesta iframe-elementistä puuttuu kuvaava otsikko tai aria-label-attribuutti. Lisäksi iframe-kehyksen sisällä oleva dokumentin otsikkoelementti puuttuu monissa tapauksissa.

WCAG 2.4.3 – Kohdistusjärjestys

Näkymättömät elementit eivät saisi saada näppäimistön kohdistusta ilman syytä.

 • Osakkeet-sivu: sivun oikeassa yläkulmassa on näkymätön getComponent3.phplink, josta näppäimistön kohdistus katoaa elementtejä selatessa.

 

WCAG 2.4.4 – Linkit

Muutama linkkeihin liittyvä saavutettavuusongelma:

 • Liitelinkit eivät anna tietoja tiedostotyypistä ja -koosta, kun niistä avataan tiedosto (esim. Säästä ja sijoittaa). (WCAG 2.4.4)
 • Varat-sivu: joillakin linkeillä on aria-label-attribuutti. Aria-label ohittaa linkin tekstin. Kaikki aria-labelit ovat samat (Näytä tilin tiedot), jolloin näytönlukuohjelman käyttäjä ei pysty erottamaan tilinumerolinkkejä toisistaan. (WCAG 2.4.4)
 • Jotkut linkit avautuvat uuteen selainikkunaan. On erittäin suositeltavaa merkitä nuo linkit. Myös ulkoisen kohdesivuston nimen tulee olla mainittu linkkitekstissä, jos se on muuten epäselvä (esim. Säästä ja sijoita). (Yleinen saavutettavuus)

 

WCAG 3.1.2 – Osien kieli

Sisällön kielen on vastattava dokumentin kieltä, ellei toisin mainita.

 • Seuraa (Osta -napin vieressä) -painikkeesta puuttuu suomenkielinen käännös (Toggle Dropdown).
 • Viivakaaviossa on Reset zoom -painike – käännös tarvitaan.
 • Englanninkielisestä uutissisällöstä puuttuu kielen määritelmä (lang). Näytönlukija lausuu englanninkieliset uutiset suomeksi.
 • Uutislistan englanninkieliset otsikot tarvitsevat lang-attribuutin.

 

WCAG 3.3.2 – Nimilaput

Useista lomakkeen ohjaimista puuttuu tunnistetieto tai siihen liittyvä tunniste.

 • Melkein jokaisesta valitusta elementistä puuttuu tunniste.
 • Indeksin tiedot-sivu: aikasyötteillä ei ole tunnisteita.
 • Osakkeet-sivu: hakusyötteestä ja valituista elementeistä puuttuu tunnisteita.
 • Kaavioasetusten pudotusvalikoissa ja äänenvoimakkuuden valintaruudussa ei ole tunnisteita.
 • Joitakin tunnisteita ei ole liitetty oikein lomake-elementteihin. Esim. Tapahtumat ja tuotot -näkymässä on sellaisia valikoituja elementtejä.

 

WCAG 1.3.1, 4.1.2 – Taulukot

Taulukon toteutuksessa on muutamia puutteita:

 • Taulukon lajittelutoimintoja ei ole kuvattu selkeästi visuaalisesti tai ohjelmallisesti. Visuaalinen ilmaisin (kuvake) ja ohjelmallinen vastine (aria-sort) puuttuvat. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • On suositeltavaa muuttaa lajittelulinkit painikkeiksi. (Yleinen saavutettavuus)
 • Nousijat/laskijat ja Vaihdetuimmat -tieto tulee erotella eri taulukoiksi. Nykyinen ratkaisu on näytönlukuohjelman käyttäjille melko vaikea ymmärtää tyhjien taulukon rivien ja ristiriitaisten sarakevälien vuoksi. Joissakin muissa taulukoissa oli samanlaisia ongelmia. (WCAG 1.3.1)
 • Indeksi- ja Osakkeentiedot -taulukoista puuttuvat taulukon otsikot (TH). (WCAG 1.3.1)
 • Monissa taulukoissa on tyhjiä soluja, rivejä ja sarakkeita. Ei ole suositeltavaa käyttää tyhjiä taulukon soluja. Jonkinlaista solusisältöä pitäisi tarjota – ainakin näytönlukuohjelman käyttäjille. (Yleinen saavutettavuus)
 • Joissakin taulukoissa, kuten Rahastot, on erilaisia tietojoukkoja yhdessä taulukossa. Erillisiä taulukoita tulisi käyttää (tällä hetkellä vain visuaalinen erittely). (WCAG 1.3.1)
 • Säilytykset-sivu: Tapahtumat ja tuotto -taulukko on vaikea ymmärtää näytönlukijan käyttäjälle. Taulukkosisältöä ei ole rakennettu loogisesti HTML-semantiikan näkökulmasta. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)

 

WCAG 4.1.3 – Sivulla tapahtuvat dynaamiset muutokset

Oletusarvoisesti näytönlukuohjelmat eivät huomaa muutoksia sivulla, joten käyttäjä ei saa tietoa näkymän muutoksista.

 • Osakkeet -sivulla on latauspainike. Näytönlukijan tulee ilmoittaa käyttäjälle, kun tieto latautuu uudelleen ja milloin se on ladattu uudelleen.

Saavutettavuuspuutteet korjataan vuoden 2023 aikana.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

• Milloin havaitsit ongelman (päivämäärä ja kellonaika)?
• Mitä yritit tehdä ja miten pitkälle pääset, ennen kuin ongelma esiintyy?
• Näyttääkö palvelu jonkin virheilmoituksen? Yritä kuvailla virheilmoitusta kirjoittamalla.
• Käytitkö palvelua henkilö- vai yritysasiakkaana?

HUOM: Älä lisää henkilö- tai yrityskohtaisia tietoja kuten henkilötunnusta, y-tunnusta, tilinumeroa tai korttinumeroa palautteeseen!

Lähetä palautetta sähköpostilla osoitteeseen:

saavutettavuus@saastopankki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen