Därför lönar det sig att månadsspara

Månadssparande hjälper dig trygga din ekonomi och skapar stabilitet i vardagen när livet för med sig överraskningar. Med ett flexibelt fondsparavtal är det enkelt att spara.

Säästöpankin brändikuva

Det är bra att redan som barn lära sig att spara regelbundet. Ju tidigare man börjar spara, desto mer pengar hinner man samla. Även de största fördelarna med fondsparande bygger på långsiktighet och regelbundenhet.

Regebundet fondsparande hjälper dig trygga din ekonomi och skapar stabilitet i vardagen när livet för med sig överraskningar. Detta betyder att ekonomin inte vänds upp och ner när tvättmaskinen går sönder och att det fortfarande är möjligt att göra den länge planerade semesterresan. 

Ett fondsparavtal gör det enkelt att fondspara regelbundet

Det enklaste sättet att börja spara målinriktat är att ingå ett fondsparavtal. Du kan ingå ett fondsparavtal självständigt via en nät- eller mobilbank eller vid ett personligt möte med en av bankens experter. I fondsparavtalet fastsäller vi det belopp som ska sparas och sparobjekten. Du kan till exempel fastställa att du placerar 50, 100 eller 200 euro på din lönedag i de fonder du har valt. 

Du kan alltid justera fonden, hur mycket du sparar och hur ofta du sparar beroende på livssituation, till exempel arbetslöshet eller föräldraledighet. Det lönar sig dock att, som en vägledande tanke, spara på lång sikt. Då får du ut det mesta av det. 

Välj fond enligt spartid och risktagningsförmåga

När du börjar fondspara behöver du känna till din risktagningsförmåga och hur du planerar att spara på lång sikt. På kort sikt rekommenderas ofta en fond med låg risk. Däremot kan man fundera över om risken på medellång och lång sikt kan vara högre och därmed även ge en högre avkastning.

Spartiden och risktåligheten hör samman med det du vill uppnå med dina besparingar. En måttlig risk passar vanligtvis för en köksrenovering som planeras för de närmaste åren eller en reservfond för dåliga tider. På lång sikt, till exempel genom att spara till pensionsdagar, kan du dra nytta av utvecklingen på aktiemarknaden genom att välja en högriskfond.

Våra lösningsfonder Måtta, Hyfs och Djärvhetär ett enkelt sätt att börja fondspara. Fonderna skljer sig från varandra enligt andelen aktieplaceringar. Detta påverkar fondens risk och avkastningsförväntningar. Aktieplaceringarnas andel är lägst i Måtta och högst i Djärvhet. Läs mer om hela vårt fondutbud.

På lång sikt erbjuder kursfluktuationerna även möjligheter 

Vid regelbundet fondsparande utgör även kursfluktuationerna möjligheter. När räntorna sjunker kan du för samma belopp köpa fler aktier, vars avkastningar du kan dra nytta av när kursutvecklingen åter vänder uppåt. Den tidsspridning som månadssparandet möjliggör utjämnar därför risken på lång sikt.

När du ingår ett fondsparavtal får du experter som sköter om din kapitalförvaltning. Du kan dra nytta av deras expertis, utvecklingen på internationella placeringsmarknader och en internationellt spridd placeringsportfölj som minskar fondens risk.

Så här utjämnar månadssparande den risk som kursernas fluktuationer orsakar

  1. Du börjar spara 100 €/mån. och får en andel i fonden. Du sparar varje månad 100 euro, men fondandelarnas värde sjunker när börskurserna sjunker.
  2. Du köper varje månad fondandelar till sjunkande priser.
  3. Börsen har sjunkit med 55 % och en andel är nu värd 45 €. Du får ändå flera andelar än tidigare för samma hundralapp. Fondandelarna säljs på sätt och vis till reapriser.
  4. Börsen börjar stiga en andel är nu värd 65 €. Eftersom du har köpt flera andelar till ett lägre pris har du redan i det här skedet förtjänat in hela den temporära värdeminskningen på grund av kurssänkningen.
  5. Börskurserna har återhämtat sig till samma nivå som när du började. Värdet på dina besparingar har dock ökat med 43 %.

Blev du intresserad av fondsparande? Läs mer om Sparbankens fonder eller kontakta oss, så hittar vi ett sparobjekt som passar dig.

Ta även med en video (på finska) här.

Kategorier
Spara och placera

Intressant just nu