Ekonomisk buffert – trygghet i vardagen och livet

Priserna har gått upp, vad har hänt med dina besparingar? Har besparingarna slutat öka? Bli inte nedstämd, bli motiverad!

Sparbankens varumärke bild.
Man inser ofta alltför sent hur viktigt det är att spara. När den ekonomiska situationen plötsligt förändras skulle det vara bra att ha en sparad ekonomisk buffert. Överraskande utgifter och förändringar i ekonomin orsakar ofta oro, och den ekonomiska välfärden kan utsättas för en chock. Om du har besparingar för sämre tider är situationen lättare att hantera.

Identifiera möjligheter och utmaningar i din situation

Om din ekonomiska buffert gradvis har minskat, är det dags att börja öka den. Även om det just nu känns omöjligt att spara är det viktigaste att ta det första steget och komma igång. Sätt dig ner och se på din situation på ett realistiskt sätt. Bestäm att du vill börja spara och fokusera din motivation på konkreta steg. De behöver inte vara stora livsförändringar, utan med mindre steg kommer du att uppnå ett mer varaktigt resultat. Det måste vara möjligt att leva ett lyckligt liv även när man sparar.

Gör sparandet till en del av din månadsbudget

Ofta känner man till den månatliga inkomsten, men tar sig inte tid att gå igenom utgifterna – så länge det finns pengar på kontot. En budgetkalkylator är ett utmärkt verktyg för att balansera inkomster och utgifter. 

Många kan bli förvånade när de listar sina utgifter och hittar sparobjekt lättare än de trodde. Till exempel avslutas ofta inte streamingtjänster och betalningen görs automatiskt från kontot. Redan med priset på några streamingtjänster eller impulsköp kan du börja spara pengar.

Sparbeloppet bör ingå i de obligatoriska utgifterna i månadsbudgeten. När sparbeloppet överförs till sparkontot genast på avlöningsdagen kan det återstående beloppet budgeteras för andra utgifter. Automatiserat månatligt sparande är enkelt och den ekonomiska bufferten ackumuleras som av sig själv. På längre sikt kan sparbeloppet och sparintervallet anpassas till livssituationen. 

Vår sparräknare ger dig tips och hjälp att välja ett sparobjekt, men våra experter finns också där för att hjälpa dig.

Oro är ingen skam – man bör parat om osäkerhet i den ekonomiska situationen

Om du känner oro när du ska öppna en räkning eller ett kontoutdrag, gör dig själv en tjänst och prata om din situation. Om du hela tiden måste oroa dig för om pengarna kommer att räcka till har det en övergripande inverkan på din ork och ditt välbefinnande.

Vi på Sparbanken förstår att den nuvarande ekonomiska situationen kan vara svår, och att alla inte har möjlighet att samla besparingar. Förändringar i verksamhetsmiljön medförde en omvälvning i hushållens budget och det tar tid att balansera ekonomin.

Det är värt att tala om ekonomisk osäkerhet för att kunna reagera på situationen i tid. Med hjälp av amorteringsfria månader kan du tillfälligt balansera ekonomin: under månaderna med amorteringsfrihet betalar du endast räntorna. Istället för att göra en amortering kan beloppet användas för att samla besparingar under en överenskommen tidsperiod. Vi kommer alltid överens om amorteringsfria månader från fall till fall.

Missnöje med sin egen ekonomi är inte en dålig sak, det kan förvandlas till motivation.

Att vilja är det första steget, därefter behöver du en plan

I Sparbankens Ekonomistund kartlägger vi gemensamt din situation och de möjligheter den erbjuder. Du får hjälp av en bankexpert med att göra upp en plan för att balansera din ekonomi. Du kan till och med bli förvånad över hur mycket pengarna räcker till genom noggrann planering! 

Blev du intresserad av sparande eller behöver du hjälp med att hantera din ekonomi? Ta kontakt – vi hjälper dig.

Kategorier
Hem bostad och vardag

Intressant just nu