Sparräknaren

Med vår Sparräknare kan du testa hur mycket du kan spara ihop under en bestämd tidsperiod du själv väljer. Avkastningen påverkas av investerat belopp och tid.
Sparbankens varumärkesbild.
Reflektera över dina egna möjligheter och mål – har du eventuellt redan nu pengar som du kan lägga ut som underlag för dina investeringar? Hur mycket kan du spara per månad? Mata in uppgifter i fältet och se resultaten.

Exempel på placeringsobjekt i olika riskkategorier

Avkastningsförväntning 0–4%: när avkastningsförväntningen är låg är risken också låg. Denna kategori omfattar vanligtvis till exempel räntefonder, tidsbunden insättning och sparkonton.

Avkastningsförväntning 4–6 %: måttlig avkastningsförväntning med måttlig risk. Sådana investeringar inkluderar till exempel blandfonder och ETF:er.

Avkastningsförväntning 6–8%: när du siktar på hög avkastning är risken också hög. Denna kategori omfattar till exempel aktier och aktiefonder.

Vilken typ av sparare vill du vara?

När du börjar spara bör du börja med att kartlägga dina egna målsättningar och möjligheter: hur mycket pengar du vill placera och hur stor avkastning förväntar du dig? Hur lång spartid är du beredd att förbinda dig till? Ju större avkastning du siktar på, desto större risker måste du också vara beredd att ta. Du kan få hjälp med att välja rätt placeringsobjekt för dig, till exempel med hjälp av Ekonomistunden.