Räntefonder

En räntefond lämpar sig för lågrisksparande eller diversifiering av investeringsportföljen. Läs mer om vårt utbud och köp räntefonder i nätbanken, boka tid hos en expert eller prova sparräknaren och se vilken fond passar dig.
Säästöpankin brändikuva

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta

Sparbanken Tillväxtmarknader Ränta är en specialplaceringsfond för dig som vill dra nytta av tillväxten i ekonomin i tillväxtländerna och eftersträva måttlig avkastning på lång sikt.

Fonden Sparbanken Långränta

Fonden Sparbanken Långränta placerar i obligationslån i euro emitterade av stater. För placering på måttlig risknivå.

Fonden Sparbanken Företagslån

Räntefonden Sparbanken Företagslån placerar sina tillgångar internationellt med effektiv spridning i företagslån med högre kreditvärdighet.

Sparbanken High Yield

Räntefonden Sparbanken High Yield passar dig om du vill sprida dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt.

Fonden Sparbanken Ränteportfölj

Fonden Sparbanken Ränteportfölj passar den måttliga sparare och till exempel som reservfond vid sidan av ett sparkonto. Placerar i de internationella räntemarknaderna.

Fonden Sparbanken Kortränta

Sparbanken Kortränta placerar i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av offentliga samfund.