Sparbanken Kortränta

Räntefonden Sparbanken Kortränta placerar sina tillgångar i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av offentliga samfund. Emittenter och garanter är till exempel banker, företag samt europeiska stater och kommuner. Fonden har bara B- dvs. tillväxtandelar.

Du får fram prislistan när du skriver staden eller namnet på den lokala Sparbanken och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.