Sparbanken Kortränta

Räntefonden placerar sina tillgångar i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av offentliga samfund. Emittenter och garanter är till exempel banker, företag samt europeiska stater och kommuner.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.