Sparbankens aktiefonder

Aktiefonder lämpar sig för långsiktigt sparande och hög avkastning för den som tål risker. Boka tid hos en expert, köp aktiefonder direkt i din nätbank eller prova sparräknaren för att se vilket placeringsobjekt som passar dina mål.
Sparbankens varumärke bild.

Sparbanken Småföretag

Aktiefonden Sparbanken Småföretag placerar sina tillgångar i huvudsak på den finländska aktiemarknaden i till sitt marknadsvärde små och medelstora företags aktier. Fonden passar dig som är rikstålig och vill sprida en del av dina långsiktiga placeringar i aktier med hög avkastningspotential. Fonden har såväl A-andelar dvs. avkastningsandelar som B-andelar dvs tillväxtandelar.

Fonden Sparbanken Finland

Aktiefonden Sparbanken Finland passar dig som vill ta del av de finländska företagens utveckling och eftersträva god avkastning på lång sikt.

Fonden Sparbanken Aktie Världen

Fonden Sparbanken Aktie Världen placerar sina tillgångar globalt i huvudsak som direkta aktieplaceringar i stora bolag.

Sparbanken Tillväxtmarknader

Fonden Sparbanken Tillväxtmarknader passar den målinriktade och risktåliga placeraren. Den investerar i kraftigt växande aktiemarknader.

Sparbanken Östersjön

Aktiefonden Sparbanken Östersjön placerar i första hand i nordiska kvalitetsbolag. Målet är en god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Europa

Aktiefonden Sparbanken Europa placerar i europeiska kvalitetsbolag. Fonden passar dig om du vill eftersträva god avkastning på lång sikt.

Sparbanken Amerika-aktiefond

Aktiefonden Sparbanken Amerika ger dig lätt tillgång till den nordamerikanska aktiemarknaden. Målet är god avkastning på lång sikt.

Fonden Sparbanken Fastighetsaktie Europa

Enkelt sätt att komma med på de europeiska fastighets- och bostadsmarknaderna. Teckna aktiefonden Sparbanken Fastighetsaktie Europa.