Fonden Sparbanken Aktie Världen

Aktiefonden Sparbanken Aktie Världen placerar sina tillgångar på aktiemarknaden globalt i huvudsak som direkta aktieplaceringar i stora bolag. Fonden passar dig som vill minska ditt beroende av svängningarna på enskilda aktiemarknader och enkelt vill finnas med i en internationell aktieportfölj. Fonden har både A-andelar dvs. avkastningsandelar och B-andelar dvs. tillväxtandelar.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.
...