Aktieplacering

Placering i aktier kräver risktålighet och aktiv uppföljning av marknaden. Du köper och säljer enkelt via nätbanken – och även via Sparbankens aktiefonder.

Sparbankens bannerbild.
check

Aktieplacering har goda avkastningsmöjligheter på lång sikt.

check

Genom att noggrant sprida dina placeringar kan du fördela riskerna med att placera i aktier.

check

Du kan köpa och sälja aktier – eller aktiefonder – via nätbanken och mobilbanken.

Aktieplacering ger möjlighet till god avkastning på lång sikt

Att placera i aktier kräver att du tål risker, men det ger dig också möjlighet till god avkastning på lång sikt. På lång sikt och historiskt sett har aktieplaceringar varit det mest lönsamma placeringsobjektet.

Centralt i aktieplacering är att sprida placeringarna noggrant – i olika företag och branscher och också geografiskt.

Du kan köpa och sälja aktier också i din nätbank – till exempel hemma i den egna soffan. Aktieaffärer på andra börser kan du alltid göra på ditt närmaste kontor. 

Läs också Utförande av ordrar (pdf) och Framsta handelsplatserna (pdf).

Att följa marknaden aktivt är viktigt när du köper och säljer aktier – bekanta dig med vår marknadsinformationssida

Aktier kan vara ett lönsamt placeringsobjekt för placeraren men aktieplaceringarna kräver också att du aktivt följer bolagen och marknaden och att du tänker långsiktigt – det lönar sig att vara beredd att placera pengarna i åtminstone några år. Eftersom värdet på de medel du placerat i aktier på grund av kursfluktuationer kan variera betydligt lönar det sig inte att fatta placeringsbeslut kortsiktigt. Ett bra hjälpmedel när man följer marknaden är till exempel vår sida Marknadsinformation. kan du snabbt kontrollera till exempel dagens värde på aktier och fonder och följa börsmeddelanden.

Anvisningar om hur du köper och säljer aktier via nätbanken

Som vår kund kan du självständigt via din egen nätbank handla med finländska aktier på Helsingforsbörsen och genom att välja ETF- och DAX-aktier (handelsplats Frankfurt Xetra). Du kan ge uppdrag till andra börser genom att boka tid för ett möte.

Börja placera i aktier genom att öppna ett värdeandelskonto

Öppna ett konto i nätbanken: gå till Tillgångar > Spara och placera > Börja handla med aktier. 
Öppna ett konto i mobilbanken: gå till Tillgångar > Börja placera i värdepapper > Aktivera värdepapperstjänsten > Välj ett skötselkonto, godkänn villkoren och bekräfta öppnandet. 

När du öppnar ett värdeandelskonto godkänner du ett handelsavtal. Du kan också öppna ett värdeandelskonto på ett möte, du kan boka tid här.

Att köpa aktier och följa upp värdeutvecklingen 

När du har öppnat ett konto kan du handla med aktier och följa upp i nätbanken hur din egen placeringsportfölj utvecklas. 

Så köper du aktier i nätbanken

 • Logga in i nätbanken och gå till punkten Tillgångar > Aktier.
 • Välj Köp bredvid den aktie du vill ha och ange uppgifterna för köpet.
 • När börsaffären har genomförts debiteras avgiften inom två (2) bankdagar. Uppgifterna för den slutförda affären ser du dock genast i ditt förvaringsutrymme.

När du har öppnat förvaringen kan du under fliken Tillgångar se öppna, slutförda och annullerade uppdrag.

Så här säljer du aktier i nätbanken

 • Logga in i nätbanken och gå till punkten Tillgångar > Medel > Värdepapper.
 • Välj det värdepapper eller den aktie du vill sälja.
 • Ange ett gränspris, det vill säga det lägsta pris du är beredd att sälja för, och välj hur många aktier du vill sälja.
 • Välj det sista giltighetsdatumet för försäljningsuppdraget och gå vidare till sammanfattningen.
 • Kontrollera att uppgifterna i sammanfattningen är korrekta och bekräfta försäljningen. Innan du bekräftar kan du fortfarande redigera uppgifterna i försäljningsordern.

Att köpa och sälja aktier i mobilbanken

 • I Sparbankens mobilapp går du till Tillgångar > Köp värdepapper > Marknad.
 • Välj den aktie du vill köpa/sälja > från listan Köp/Sälj.
 • Ange gränspris, antal aktier och sista giltighetsdatum för försäljningsuppdraget.
 • Fortsätt till sammanfattningen, från vilken du kan återvända för att redigera eller fortsätta för att bekräfta uppdraget. 

Se din egen aktieportfölj: gå till Tillgångar > Värdepapper.

Att följa upp marknadsinformationen: 

 • gå till Tillgångar > Köp värdepapper > Marknad, värdepapper. 
 • Välj det aktie du vill kontrollera > aktien kan läggas till i din lista genom att klicka på stjärnikonen i övre högra hörnet.

Om du ännu inte har ett avtal om värdepapperstjänster, kommer du till avsnittet Marknad så här: Tillgångar > Köp fonder > Marknad > fliken Värdepapper. De aktier som du har valt att följa upp finns under "Min lista” i avsnittet Marknader.

Placera i aktier via aktiefonder

Du kan enkelt via Sparbankens aktiefonder placera i aktier som är färdigt spridda. I vårt urval hittar du till exempel fonder som investerar i olika geografiska områden. Du kan göra både fortlöpande fondsparavtal samt enskilda fondköp via mobil- och nätbanken.

Så här köper du aktiefonder via Sparbanken mobilapplikation.

Så här köper du aktiefonder i nätbanken.

 Är du intresserad av aktieplacering, men vill ha hjälp? Boka tid till en placeringsexpert.

Intressant just nu