Hur uppnår man ekonomiskt oberoende? Läs ekonomicoachens tips

Det finns ingen genväg till att bli rik, och det finns inte bara ett sätt. Grunden för allt är att man känner sin egen ekonomi och ställer upp realistiska mål.

Ekonomiskt oberoende innebär för de flesta en situation där man kan sluta arbeta före pensionsåldern och försörja sig på olika passiva inkomstkällor, besparingar och placeringar.

I bakgrunden finns fenomenet FIRE, som fick sin början i USA redan på 90-talet. Principen för FIRE är att konsumera så lite som möjligt samt spara och placera största delen, upp till 70 procent, av sina inkomster.

Vår ekonomicoach Terhi Mali vill bredda begreppet ekonomiskt oberoende. Hon menar att man inte bör skära ner på alltför mycket i vardagen för ett mål som hägrar tiotals år bort.

”Folk glömmer vad det egentliga målet för välstånd är. I bakgrunden finns nästan alltid en önskan om att kunna leva lyckligt och i enlighet med sina egna värderingar.”

Enligt Mali måste det vara möjligt att leva ett lyckligt liv även på vägen mot ekonomiskt oberoende.

”Man bör inte bygga ett luftslott som ligger tiotals år framåt i tiden. Ekonomin är förknippad med många osäkerhetsfaktorer som människan inte själv kan påverka.”

Hur får man ihop pengar?

Det finns inte bara ett sätt att bli rik. De metoder som finns att tillgå är enligt Mali att skära ner på utgifterna, att spara en del av sina inkomster samt att placera sina besparingar och skaffa sig passiva inkomstkällor.

Läs om olika lösningar för sparande och placeringar.

Om man strävar efter ekonomiskt oberoende utan tidigare besparingar, lönar det sig att börja placera också små belopp så tidigt som möjligt. Ränta på ränta-effekten baserar sig på att ränta betalas på de placerade pengarnas kapital och ränta, vilket kontinuerligt ökar det penningbelopp som är bundet i placeringarna. Ju längre pengarna är placerade, desto större är räntans andel av besparingarna.

Mali säger att det är omöjligt att ge entydiga råd för hur man kan utöka sin egendom på allra bästa sätt. Allt utgår från att man utreder sin ekonomiska situation och utarbetar en realistisk plan för sparande och placeringar.

”Jag önskar att finländarna oftare skulle våga ta hjälp av proffs i planeringen av sin ekonomi. Exempelvis i FIRE-fenomenets födelseland USA är det vardag att konsultera en personlig ekonomisk rådgivare.”

Mot ekonomiskt oberoende – hur kommer man igång?

Vår ekonomicoach Terhi Mali har listat fyra tips för den som strävar efter ekonomiskt oberoende.

1. Det viktigaste är att börja med en grundlig genomgång av sin ekonomiska situation och sina mål.

Fundera på vad ekonomiskt oberoende betyder för just dig. I sin enklaste form kan det i stället för en förmögenhet på flera hundra tusen betyda att man får ihop en grundplåt med vilken man klarar av överraskningar i vardagen. För att kartlägga sin egen situation och ställa upp mål kan man exempelvis ta hjälp av bankens experter.

2. Gör en lista över dina inkomster och utgifter och fastställ ett mål för sparandet.

I din normala vardag kan du exempelvis sträva efter en 50/30/20-fördelning, där 50 procent av månadens inkomster är reserverade för fasta utgifter som boende och räkningar, 30 till utgifter som varierar såsom hobbyer och anskaffningar och 20 procent för sparande och placeringar. När du planerar dina inkomster och utgifter kan du ta hjälp av vår budgeträknare (på finska).

3. Dela upp ett sparmål som hägrar långt bort i framtiden, först i år och sedan i månader.

På så sätt kan du realistiskt granska och vid behov prioritera vardagens utgifter. Vår sparräknare kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt sätt att spara.

4. Var medveten om att det behövs flexibilitet i livet.

Ju längre perspektiv man har på utökandet av sin förmögenhet, desto större är sannolikheten att det uppstår situationer där man behöver flexibilitet i sin ekonomi. Du kan tänka på byggandet av en förmögenhet som en diet: tillfälliga snedsteg är tillåtna och begripliga, så länge helheten är i ordning.

Vill du komma igång? Boka tid för ett möte med en ekonomiexpert.

 

Har du ett mål men saknar objekt? Läs om våra framgångsrika fonder:

Sparbanken Kortränta är Nordens bästa räntefond (Källa: Lipper Fund Awards 2021).

I mars 2021 rankade analysbolaget Morningstar Finlands bästa finländska aktier. Fonden Sparbanken Småföretag var bland de tre bästa i serien finländska aktier i Awards-utnämningarna.

Kategorier

Intressant just nu