Morningstar utsåg de bästa fonderna – fonden Sparbanken Småföretag är bland de tre bästa

Sparbankens Sp-Fondbolags fond Sparbanken Småföretag är bland de tre bästa i analysbolaget Morningstars Awards-nominering av finländska aktier.

Sparbankens varumärkesbild.

Analysbolaget Morningstar har rangordnat Finlands bästa finländska aktier i den årliga Awards-prisutdelningen. Sp-Fondbolags fond Sparbanken Småföretag var bland de tre bästa i serien finländska aktier.

”Jag är mycket nöjd med en placering bland de tre bästa. Detta är ett bevis på långsiktigt arbete till förmån för våra kunder. Vi har redan länge satsat på egna oberoende analyser, djärva visioner och betoning av ansvarstagande. Vi fortsätter detta långsiktiga utvecklingsarbete för placeringsverksamheten och portföljförvaltningen till förmån för våra kunder”, säger Petteri Vaarnanen, verkställande direktör för Sp-Fondbolag och direktör för Sparbanksgruppens kapitalförvaltning.

Kandidater till Morningstar Award var fonder som är tillgängliga för privata placerare i Finland. De bästa i fondkategorierna har uppnått de högsta poängen i kvantitativa uppskattningar, som väger en, tre och fem års avkastning samt tre och fem års risk.

Framgångsrik portföljförvaltning är en kombination av placeringsfilosofi, långsiktighet och teamarbete

Aktieportföljförvaltaren Olli Tuuri har lotsat fonden Sparbanken Småföretag sedan den grundades 2011 och sammanfattar fondens framgång med placeringsfilosofi, långsiktighet och teamarbete.

”Det känns trevligt att fonden blev nominerad. Det är ett erkännande för det framgångsrika och högkvalitativa arbete som pågått länge. Fondens placeringsfilosofi är att söka växande och lönsamma små och medelstora bolag som är skäligt prissatta. Fondens 10-åriga historia innehåller ett stort antal goda placeringsbeslut, men också några sämre beslut som vi har lärt oss mycket av.

I vårt portföljförvaltningsteam förenas mångsidig kompetens, lång erfarenhet inom branschen, analytisk kunskap och ingående kännedom om placeringsmarknaden ", säger Olli Tuuri, portföljförvaltare för fonden Sparbanken Småföretag.

En del av kärnan i Sparbanksgruppens Sp-Fondbolag är viljan att vara en långvarig ekonomisk partner för kunden och att agera långsiktigt till förmån för de finländska spararna.

”Placerare ska alltid komma ihåg att sparande och placeringar ska göras på lång sikt och att det tidvis kräver tålamod. Ibland har vi fått uppleva sämre månader, men vi har visat att vår placeringsstrategi fungerar bra i en snabbt föränderlig marknadsmiljö. Ur placerarens synvinkel är det viktigaste att placeraren kan lita på att hans eller hennes medel sköts på ett bra sätt i Sparbanken”, säger Vaarnanen.

 

Sparbankens Kapitalförvaltning erbjuder aktiv kapitalförvaltning med beaktande av individuella behov till privatpersoner, företag och institutioner. Vi är en ansvarsfull och helt inhemsk aktör. Vår verksamhetsprincip är ett långsiktigt och nära samarbete med våra kunder.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu