Ett stöd för nya placerare, en frihet för mer erfarna placerare - Kapitaliseringsavtalet passar alla typer av placerare

Kapitaliseringsavtalet kombinerar sparande och placerande. Avtalet lämpar sig för både de mer erfarna och de som är intresserade av att börja placera, tack vare dess flexibilitet. En ny placerare kan börja bygga upp en större pott av många bäckar små. Om det på kontot har influtit extra besparingar kan du naturligtvis börja med en större pott – även om du inte har någon tidigare erfarenhet av placerande.

Sparbankens varumärke bild.

Många som är intresserade av placerande skjuter upp starten eftersom det verkar komplicerat och väcker många frågor. När är tidpunkten rätt att börja? Hur vet jag vad jag ska placera i? Hur mycket kapital behöver jag för att det ska vara vettigt att börja placera?

Pia Liinavuori, placeringschef vid Sparbanken, ger tre skäl till varför Sparbankens Kapitaliseringsavtal är ett bra alternativ för både nya och mer erfarna investerare.

1. Låg tröskel och stöd för nya placerare

Du behöver inte börja placera ensam. Lämpliga placeringsobjekt väljs ut tillsammans med Sparbankens expert så att kundens livssituation, framtidsplaner och drömmar beaktas. Någon kan ha i åtanke ett större köp, en resa eller till exempel pensionsdagar så hägrar i en avlägsen framtid. Emellertid kan du ta ut medel på ett flexibelt sätt när livssituationen förändras, till exempel under vårdledighet eller studier.

De placeringsobjekt som väljs ut kartläggs av erfarna portföljförvaltare vid Sparbankens fondbolag, vilket innebär att de som är intresserade av att placera inte behöver känna till marknaden i detalj. Många nya placerare ser dock fram emot att följa utvecklingen av sina egna objekt och justera sina placeringar på vägen. Detta är också säkert, eftersom Sparbankens experter årligen kontrollerar att objekten överensstämmer med den gemensamt fastställda placeringsprofilen och målen.

Du behöver inte mycket kapital för att komma igång, men du kan till exempel öka dina placeringar med 50 euro per månad.

2. Skattefri ändring av placeringsobjekt

Skattefri ändring av placeringsobjekt gynnar både nya och mer erfarna placerare. Nya placerare kan pröva olika placeringsobjekt allteftersom deras kunskaper och färdigheter växer och de behöver inte betala skatt när de byter objekt.

Erfarna placerare som placerar större belopp på en gång kommer också att gynnas av skattebefrielsen, eftersom de flexibelt kan ändra sina egna objekt när marknadssituationen eller de egna målen förändras utan att drabbas av skattepåföljder.

Avkastningen på placeringar omfattas inte av kapitalinkomstskatt förrän pengarna tas ut från placeringarna för eget bruk.

3. Flexibilitet enligt livssituation

Ur ett avkastnings- och besparingssynpunkt är det alltid värt att tänka på placerande långsiktigt. Att placera genom Kapitaliseringsavtalet ger flexibilitet enligt livssituation. Placeringar kan göras när som helst, till exempel för oväntade utgifter.

Du kan också göra en utbetalningsplan för placeringarna tillsammans med Sparbankens expert, så att ett visst belopp överförs automatiskt från placeringarna varje månad för eget bruk. Skatt på avkastningen på placeringarna betalas först när pengarna tas ut från placeringarna för eget bruk.

Sparbankens Kapitaliseringsavtal är en försäkringsprodukt som kombinerar sparande och placerande. Med hjälp av avtalet kan du placera i flera av Sparbankens fonder och Kapitalförvaltarnas Bästa-investeringsportföljer. Du kan börja spara med små summor eller en större engångsplacering. Placeringsobjekt kan bytas ut inom ramen för avtalet utan skattepåföljder.

Kapitaliseringsavtalet beviljas av Sb-Livförsäkring Ab. Sparbanken verkar som ombud.

Kategorier
Spara och placera

Intressant just nu