Marknadsinformation

Hur ser det ut på placeringsmarknaden? Här hittar du information som stöd för dina placeringar: Euriborräntor, fonder, läget på aktiemarknaden och valutakurser.