Sparbankens blandfonder

En blandfond är ett enkelt och färdigt diversifierat sätt att spara långsiktigt. Läs mer om våra blandfonder, boka tid hos en expert eller prova vår sparräknare för att se vilken sparform passar dig.
Säästöpankin brändikuva

Fonden Sparbanken Djärvhet

Sparbanken Djärvhet –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande
värdepapper, räntefonder och likvida medel. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Måtta

Sparbanken Måtta –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Hyfs

Sparbanken Hyfs –placeringsfond placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.

Fonden Sparbanken Ränta Plus

Blandfonden Sparbanken Ränta Plus placerar på den finländska och europeiska ränte- och aktiemarknaden. För den måttliga spararen.