Sparbankens blandfonder

I vårt utbud hittar du två blandfonder. De placerar sina medel i såväl aktier som räntebärande objekt, vilket gör det möjligt att byta placeringens tyngdpunkt enligt marknaden. Dessa fonder är ett lätt och färdigt diversifierat sätt för dig att placera långsiktigt.

Fonden Sparbanken Ränta Plus

Blandfonden Sparbanken Ränta Plus placerar på den finländska och europeiska ränte- och aktiemarknaden. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Världen

Fonden Sparbanken Världen placerar på de internationella aktie- och räntemarknaderna. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.