Sparbankens blandfonder

Fondkampanj: inteckningsarvode 0 %* för Sparbankens nya fondsparavtal och engångsplaceringar 1.10–31.12.2019 som gjorts i nätbanken eller i Sparbankens mobilapplikation. En blandfond är ett enkelt och färdigt diversifierat sätt att spara långsiktigt. Läs mer om våra blandfonder, boka tid hos en expert eller prova vår sparräknare för att se vilken sparform passar dig.
* Kampanjförmånen är i kraft då du köper Sparbankens fonder via nätbanken eller mobilapplikationen under tiden 1.10.–31.12.2019. Förmånen gäller både enskilda fondteckningar och teckningar som sker genom nya fondsparavtal under kampanjtiden.

Fonden Sparbanken Ränta Plus

Blandfonden Sparbanken Ränta Plus placerar på den finländska och europeiska ränte- och aktiemarknaden. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Måtta

Sparbanken Måtta –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är högst 30 % i aktieplaceringar. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Djärvhet

Sparbanken Djärvhet –placeringsfond investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar. Av placeringsfondens placeringar är minst 70 % i aktieplaceringar. Återstoden är placerad i räntebärande värdepapper, räntefonder och likvida medel. För den måttliga spararen.

Fonden Sparbanken Hyfs

Sparbanken Hyfs –placeringsfond placerar medlen i aktier, aktierelaterade instrument, ränteinstrument samt aktie- och räntefonder på det internationella planet. För målinriktat sparande och diversifiering av placeringsportföljen.