• För ekonomiskt välbefinnande

    Det här är trädet för ekonomisk välfärd. När ekonomin mår bra kan den stå emot påfrestningar och livsförändringar utifrån.
  • Hur mår ditt penningträd?

    När du vill ha mer utav din bank - kom till Sparbanken. Låt oss börja öka ditt ekonomiska välbefinnande tillsammans.
Säästöpankin brändikuva

 

På Sparbanken vill vi öka våra kunders ekonomiska välbefinnande – trädet för ekonomisk välfärd. Varje ekonomi är baserad på inkomster och tillgångar, finansiell kunskap och finansiella färdigheter samt inställningar till pengar och känslor. När grunden är tydlig och gedigen kan den stödja hela ekonomin.

Ett frodigt träd för ekonomisk välfärd handlar inte bara om inkomster och utgifter, utan om en större helhet. När ekonomin mår bra kan den stå emot påfrestningar och livsförändringar utifrån. Hur mår ditt träd för ekonomisk välfärd? Bekanta dig med ämnet genom att titta på inspelningen av webbseminariet i Kasvaako rahapuu (på finska).

Den turkosa tråden i ekonomiskt välmående sedan år 1822

Sparbanksgruppen har varit en del av det finländska samhället sedan 1822. Bakgrunden till vår verksamhet handlar om att främja kundernas ekonomiska välfärd och förmögenhet på ett ansvarsfullt sätt.

Vi vill erbjuda våra kunder den bästa helheten av personliga och digitala tjänster, med fokus på kundnytta, expertis, smidiga kontakter och ett mänskligt sätt att bemöta och betjäna alla kunder. Resultatet blir Sparbanksupplevelsen, som vi är kända för.

Bli kund hos en bank med betjäning

Planeringen av den egna ekonomin är nu särskilt viktig

Det som var ekonomiskt sunt tidigare kanske inte fungerar längre. Om du vill anpassa dig snabbt och samtidigt ta hand om ditt ekonomiska välbefinnande, bör du börja planera din egen ekonomi och budgetering i vardagen. 

När du har koll på din ekonomiska situation kan du börja sätta upp realistiska mål. Genom att spara en ekonomisk buffert är du redo för oväntade livsförändringar och kostnader, och de kommer inte att störa din ekonomiska balans. Börja öka ditt ekonomiska välbefinnande – vi hjälper dig!

Ta kontakt   Börja att spara

5 steg till ekonomisk välfärd

Ta kontroll över dina inkomster och utgifter

Grunden för ekonomisk välfärd är att man förstår vad de egna inkomsterna och utgifterna består av, hur man förhåller sig till pengar och hur man använder dem. Först när man har koll på sin ekonomi kan man börja planera sin budget eller spara.

Sparbanken Mobils funktion Min ekonomiska situation är ett bra verktyg för detta. En klassificering av vardagens inkomster och utgifter gör det lättare att uppfatta förbrukningen på månadsnivå.

Budgetering i vardagen

När du har en tydlig helhetsbild av din ekonomi kan du börja budgetera. Sparandet kan också gärna inkluderas i vardagsbudgeten. Ofta sparar man bara när det blir pengar över, men kanske det skulle kunna vara en ”obligatorisk utgift”? Ladda ner vår kostnadsfria budgetkalkylator.

Ha en ekonomisk buffert

Man märker ofta att sparande är viktigt först när man skulle behöva pengar. En ekonomisk buffert ger trygghet vid oväntade utgifter i vardagen och möjliggör också nya anskaffningar.

När priserna har stigit har många blivit tvungna att ta hjälp av sin buffert. Men om dina besparingar har förbrukats eller du inte har lyckats bygga upp dem ska du inte ge upp, utan bli motiverad! Läs mer.

Gör upp en plan för ditt sparande

Du bör bygga upp din sparplan utifrån dina egna utgångspunkter, och beakta balansen och möjligheterna i din egen ekonomi, spartiden och din tolerans för risker. Du bör se över din sparplan regelbundet eller vid behov, så att den passar din livssituation och inte exempelvis belastar ekonomin. Är det dags att se över din sparplan?

Ekonomistund

Det kan kännas jobbigt att gå igenom sin ekonomi, och man kanske inte hittar lösningar på egen hand. Då är det bra att ta hjälp av en utomstående expert. Lämna oss en kontaktbegäran så inleder vi din resa mot ekonomisk välfärd med en Ekonomistund.

Läs mer om hur du hanterar din ekonomi