• För ekonomiskt välbefinnande

    Det här är trädet för ekonomisk välfärd. När ekonomin mår bra kan den stå emot påfrestningar och livsförändringar utifrån.
  • Hur mår ditt penningträd?

    Vi hjälper dig också när din ekonomiska situation förändras oväntat. Oro är ingen skam, vi är här för att hjälpa.
Säästöpankin brändikuva

 

På Sparbanken vill vi öka våra kunders ekonomiska välbefinnande – trädet för ekonomisk välfärd. Varje ekonomi är baserad på inkomster och tillgångar, finansiell kunskap och finansiella färdigheter samt inställningar till pengar och känslor. När grunden är tydlig och gedigen kan den stödja hela ekonomin.

Ett frodigt träd för ekonomisk välfärd handlar inte bara om inkomster och utgifter, utan om en större helhet. När ekonomin mår bra kan den stå emot påfrestningar och livsförändringar utifrån. Hur mår ditt träd för ekonomisk välfärd?

Planeringen av den egna ekonomin är nu särskilt viktig

Händelser runt om i världen påverkar vardagen och ekonomin för varje finländare. Det som var ekonomiskt sunt tidigare kanske inte fungerar längre. Om du vill anpassa dig snabbt och samtidigt ta hand om ditt ekonomiska välbefinnande, bör du börja planera din egen ekonomi och använda till exempel budgetkalkylatorn.

Att gå igenom saker med en specialist hjälper dig att se din egen ekonomi ur ett nytt perspektiv. Vi på Sparbanken tillhandahåller tjänsten Ekonomistunden, där den egna ekonomiska situationen gås igenom grundligt och en plan görs upp för att främja den ekonomiska välfärden.

När du har koll på din ekonomiska situation kan du börja sätta upp realistiska mål. Genom att spara en ekonomisk buffert är du redo för oväntade livsförändringar och kostnader, och de kommer inte att störa din ekonomiska balans. Börja öka ditt ekonomiska välbefinnande – vi hjälper dig.

Lämna en kontaktförfrågan och låt oss påbörja din resa för att öka ditt ekonomiska välbefinnande genom Ekonomistunden.

Kontaktförfrågan – Ekonomistunden