Raharemontti-programmet

Programmet Raharemontti (ursprungligt namn Lyxfällan) hjälper personer som kämpar med olika ekonomiska utmaningar.
Säästöpankin brändikuva

Vad går Raharemontti-programmet ut på?

Raharemontti är en programserie som baserar sig på Lyxfällan-formatet, som har visats i de nordiska länderna i flera år. Formatet landar nu i Finland och börjar på Nelonen, med Jaana Pelkonen som programledare.

Programmet hjälper och ger verktyg till människor som kämpar med olika ekonomiska utmaningar. De bakomliggande orsakerna till svårigheterna kan till exempel vara en ökning av levnadskostnaderna, att man lever över sina tillgångar eller ekonomiska bekymmer som orsakas av förändringar i livssituationer. Programmets mål är att främja öppen diskussion om ekonomiska svårigheter och hjälpa deltagarna att hitta sin väg ut ur en svår situation. Målet är en hållbar lösning för hanteringen av den egna ekonomin och det ekonomiska välbefinnandet.

Partnerskapet med Sparbanksgruppen passar ihop med våra kärnvärden

Sparbanksgruppen är med som partner i Raharemontti-programmet. Bankdirektör Joni Rintamaa från Somero Sparbank fungerar som ekonomisk expert och programledare tillsammans med Jaana. ”Programformatet verkade tilltalande. Jag tror att det finns en efterfrågan på något som det här, och att människor kan via autentiska berättelser börja tänka på hur man hanterar sin egen ekonomi och vad man kan göra om man får problem", säger Joni.

Programmets anda stämmer väl överens med Sparbankens kärnidé, att främja finländarnas ekonomiska välfärd: vårt uppdrag har varit att främja individens och samhällets ekonomiska välfärd – i mer än 200 år. 

Ansvar styr Sparbanksgruppens verksamhet.