Det är dags att se över din sparplan

Hur stor summa är det lämpligt att spara och varför lönar det sig att uppdatera fondsparavtalet? Läs våra tips och uppdatera ditt fondsparavtal enkelt i Sparbanken mobil eller i nätbanken.

Sparbankens varumärkesbild.
Det lönar sig att utarbeta en sparplan som baseras på dina egna utgångspunkter, med hänsyn till dina egna möjligheter och risktolerans. Det är en god idé att regelbundet se över din ekonomiska situation och eventuella sparavtal så att de passar ihop med din livssituation. Om du sparar pengar varje månad, när uppdaterade du senast ditt sparbelopp? Instruktioner för uppdatering av sparavtal finns i slutet av detta inlägg.

Vad är ett lämpligt sparbelopp?

Det lönar sig att hellre dimensionera det månatliga sparbeloppet lite i överkant än att fundera över vilket som är det minsta belopp som man skulle kunna spara. Varje löntagare bör sträva efter att spara fem procent av sin löneinkomst, men en månatlig besparing på tio procent är redan en rättare riktning.

För att säkerställa den egna vardagen rekommenderar vi att lätt tillgängliga besparingar skulle utgöra ett belopp som motsvarar cirka det belopp som blir över från tre månaders lön eller utgifterna för motsvarande tid. När den ekonomiska bufferten är i ordning kan du tänka på mer målinriktade sparplaner.

Tre anledningar till varför fondsparande är lönsamt

När det gäller att spara och placera är även tid valuta. Den bästa tidpunkten att börja är i dag.

 1. Då inflationen är hög är det i princip inte vettigt att ha pengar liggande på kontot.
  Så länge inflationen är högre än kontots ränta kommer kontotillgångarnas köpkraft att minska.
 2. Tiden står på den långsiktiga spararens sida.
  När det gäller att spara och placera är även tid valuta. Ju tidigare du börjar, desto mer besparingar hinner ackumuleras. Den bästa tidpunkten att börja är i dag.
 3. Ränta på ränta-effekten betonas vid fortlöpande månadssparande.
  Avkastningen på dina besparingar börjar ackumulera ytterligare avkastning, och då är tillväxtkurvan exponentiell, det vill säga avkastningen blir större över tiden.

Vad innebär fenomenet ränta på ränta? Läs mer här och testa sparräknaren.

Så här uppdaterar du dina månatliga sparavtal på Sparbanken mobil eller i nätbanken

 1. Logga in i mobil- eller nätbanken
 2. gå till Tillgångar/Förmögenhet
 3. välj Redigera sparavtal -> Redigera befintliga -> välj det som ska redigeras -> redigera -> fortsätt.

Ladda ner det kostnadsfria budgetverktyget för att följa upp dina inkomster och utgifter så att du också kan planera ditt sparande. Om du behöver hjälp med att till exempel upprätta en sparplan eller kartlägga din risktolerans, boka ett möte med en expert – vi hjälper dig.

Boka tid

Intressant just nu