Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Söker du sätt för ditt företag att hantera placeringsförmögenheter långsiktligt? Till kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning kan man välja fyra placeringsportföljer enligt ditt företags avkastningsförväntningar och risktolerans. Fråga mera av din egen bank.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett effektivt sätt att hantera ditt företags tillgångar. Avtalet gör för placeringar över 100 000 euro.

Det finns fyra olika placeringskorgar tillgängligt. Placeringsmålens köp och försäljning utan direkta skatter.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning hör till bolagets nettoförmögenhet, möjlig förlust är avdragsgiltig i företagets beskattning.

Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning till långsiktigt placerande

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning erbjuder företaget möjligheten till långsiktigt placerande. Det är ett förmånligt och lätt sätt att sköta placeringstillgångar professionellt och med enlighet det valda avkastningsmålet och risktolerans. Placeringen utvecklas på basen av det valda placeringsobjektet. Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltning för placeringar över 100.000 euro.

Mångsidiga placeringsobjekt

Det finns fyra olika kapitalförvaltningsportföljer vars mål är att med aktiv portföljförvaltning avkasta bättre än sitt jämförelseindex. Avkastningen beror inte på enstaka fondval utan baserar sig på kapitalförvaltarens aktiva val.

Kapitalförvaltningsportföljer:

  • Ränteviktad
  • Balanserad
  • Aktieviktad
  • Avkastningsinriktad

Ytterligare finns det Årsavkastning-alternativ vars avkastning uppkommer av årsränta och tilläggsränta.
Placeringportföljens investeringmål kan vid behov ändras enligt marknadsförhållanden. Till försäkringen kan ingå en placeringportfölj eller ett Årsavkastning-alternativ.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning beskattning

  • Placeringsobjektens köp och försäljning utan direkt beskattning.
  • Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning räknas vanligen till företagets nettoförmögenhet.
  • En eventuell förlust är avdragbar i företagets beskattning.
  • För ideella stiftelser och föreningar samt kommuner och församlingar är avkastningen i allmänhet skattefritt. 

Använd våra experters rekommendationer

Med hjälp av Sparbankens experter kan du välja för ditt företag mest passande placeringsportfölj från vårt urval. I valet tar vi i beaktande den förväntade avkastningen och passande risknivån. Placeringskorgarna sköts av inhemska av Sparbankens ägt Sp-Fondbolag.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning beviljas av Sb-Livförsäkring Ab vars ombud är Sparbanken.

Mer information:

Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning Produktfakta
Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning Försäkringsvillkot
Kapitaliseringsavtalet med kapitalförvaltning Prislista

Faktablad - Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Faktablad - Ränteviktade portföljen
Faktablad - Balanserade portföljen
Faktablad - Aktieviktad portföljen
Faktablad - Avkastningsinriktade portföljen

Läs också de här

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Sparförsäkring

Sparförsäkring är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller placera en större engångssumma. Du kan lyfta besparingarna när du behöver dem.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.