Företagslån och företagsfinansiering

Ett företagslån möjliggör viktiga anskaffningar till företaget och ger fart till tillväxten. Ansök om företagslån från Sparbanken – tillsammans möjliggör vi ditt företags visioner. 

check

Företagslån passar för att finansiera både små och stora anskaffningar eller investeringar. 

check

Hur stort företagslån behövs? Låneräknaren hjälper dig.

check

Skydda ditt företagslån mot stigande räntor, det ger dig förutsägbarhet. 

Hur stort företagslån kan man få? 

Företagets finansiering förhandlas alltid från fall till fall. Förutom lånebehovet påverkas lånets storlek också av företagets soliditet, lönsamhet och likviditet. Om du är intresserad av företagslån lämna en kontaktförfrågan. Om du redan är företagskund hos oss, är det lätt att lämna in låneansökan direkt via nätbanken.

Företagslån för alla storlekars anskaffningar 

Tillväxt och utveckling av företaget kräver finansiering. När ditt företag har en idé men saknar kapital, kom och diskutera dina visioner mål med en nån av Sparbankens experter. Det spelar ingen roll om det handlar om en mindre eller större investering, du kan finansiera den med ett företagslån från Sparbanken.

Lånet är alltid anpassat efter företagets individuella behov. Låneperioden och andra finansieringsvillkor är ömsesidigt överenskomna. Den totala prissättningen beror på företagets ekonomiska ställning, framtidsvisioner och lånets säkerheter. 

Hur stort lån behövs? Räkna ut med företagslåneräknaren 

Hur mycket pengar behöver ditt företag? I vilken takt tänker ni betala tillbaka lånet? Fyll i uppgifterna låneräknaren i början av sidan så kan du få grepp om företagslånets totala kostnader. 

Ta i beaktande att låneräknarens uppgifter är riktgivande, och att de slutliga lånevillkoren fastställs under löneförhandlingarna. 

Hurdana säkerheter kräver ett företagslån? Samarbete med Finnvera och Garantia

För att företaget skall kunna beviljas ett lån, krävs säkerhet. Vi gör nära samarbete med t.ex. Finnvera och Garantia, och kan på så vis erbjuda mångsidiga finansieringsalternativ. Finnvera är ofta med och finansierar små och medelstora företag, speciellt i början av verksamheten. Som entreprenör kan du också söka personligt entreprenörslån t.ex. för finansiering av en större investering eller företagsaffärer. Lånet skräddarsys individuellt enligt ditt företags behov.

Hurdan information behövs för att kunna förhandla om ett företagslån?

För att kunna fatta ett beslut om företagslån, behöver vi följande information:

Det senaste officiella bokslutet, om mer en 6 månader gått sedan bokslutet behöver vi finansiella rapporter för pågående resultatperiod (balans och resultat)
Eventuell detaljerad verksamhetsplan 
Investerings- och anskaffningsplaner
Affärsregister
Eventuella kontrakt så som hyres-, bygg- och anläggnings-, beställningskontrakt och handelsavtal
Detaljerad information om säkerheter för lånet, till exempel disponentintyg eller fastighetsvärdering.

Företagets låneskydd, fast ränta eller räntekorridor ger trygghet för företagslånet

Det är klokt att skydda företagslånet. Det ger dig säkerhet vid oväntade händelser och ger dig förutsägbarhet med lånets återbetalning.

Lånets återbetalning kan du trygga med Sparbanken Balans Firmaskydd. Det tryggar dig vid oförväntade händelser, till exempel om företaget går miste om en nyckelpersons arbetsinsats till följd av att personen avlider, insjuknar allvarligt eller blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall. Samtidigt tryggas kontinuiteten i företagets verksamhet.  

För räntehöjningar kan du förbereda dig genom att binda lånet till en fast ränta eller räntekorridor. På så sätt vet man redan på förhand storleken på räntekostnaderna för företagslånet. Diskutera möjligheterna för företagsfinansiering med Sparbankens experter. Lämna en kontaktförfrågan

 

 

Läs också de här

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

EIF Smf-garanti

Europeiska investeringsfondens garanti är avsedd för små och medelstora företags skuldebrevslån.

Fast ränta

Den låga räntenivån har varat länge, men nu kan man redan skönja en uppgång. Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering hjälper ditt företag växa och är ett utmärkt tillägg till den finansiering banken erbjuder. Vi erbjuder tre finansieringsalternativ; juniorlån, företagslån och brolån.

Du får fram prislistan när du skriver staden eller namnet på den lokala Sparbanken och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...