Företagslån och företagsfinansiering

Ett företagslån möjliggör viktiga anskaffningar till företaget och ger fart till tillväxten. Ansök om företagslån från Sparbanken – tillsammans möjliggör vi ditt företags visioner. 

Säästöpankin brändikuva

Med företagslån finasierar du företagets investeringar och ger fart till tillväxten.

Börja med att fylla i vår låneansökan.

Du kan ansöka om lån även om du inte ännu är vår kund.

Hur stort företagslån kan man få?

Företagets finansiering förhandlas alltid från fall till fall. Förutom lånebehovet påverkas lånets storlek också av ditt företags soliditet, lönsamhet och likviditet. Låneprocessen börjar alltid med att fylla i en låneansökan på vår webbsida.

Företagslån för alla storlekars anskaffningar

Tillväxt och utveckling av företaget kräver finansiering. När ditt företag har en idé men saknar kapital, kom och diskutera dina visioner mål med en nån av Sparbankens experter. Det spelar ingen roll om det handlar om en mindre eller större investering, du kan finansiera den med ett företagslån från Sparbanken. Efter att du har fyllt i låneansökan tar vi snabbt kontakt för att komma överens om hur vi går vidare – vi kan även sparra dig ytterligare med att uppnå dina mål med företaget. Lånet är alltid anpassat efter företagets individuella behov. Låneperioden och andra finansieringsvillkor är ömsesidigt överenskomna. Den totala prissättningen beror på företagets ekonomiska ställning, framtidsvisioner och lånets säkerheter.

Hur stort lån behövs? Räkna ut med företagslåneräknaren

Hur mycket pengar behöver ditt företag? Funderar du över hur lång lånetid du behöver? Fyll i uppgifterna låneräknaren i början av sidan så kan du få grepp om företagslånets totala kostnader. Ta i beaktande att låneräknarens uppgifter är riktgivande, och att de slutliga lånevillkoren fastställs under löneförhandlingarna.

Hurdana säkerheter kräver ett företagslån? Samarbete med Finnvera och Europeiska investeringsfonden (EIF)

För att företaget skall kunna beviljas ett lån, krävs säkerhet. Vi gör nära samarbete med t.ex. Finnvera och Europeiska investeringsfonden (EIF), och kan på så vis erbjuda mångsidiga finansieringsalternativ. Finnvera är ofta med och finansierar små och medelstora företag, speciellt i början av verksamheten. Som entreprenör kan du också söka personligt entreprenörslån t.ex. för finansiering av en större investering eller företagsaffärer. Lånet skräddarsys individuellt enligt ditt företags behov.

Hurdan information behövs för att kunna förhandla om ett företagslån?

För att kunna fatta ett beslut om lån behöver vi information om det finansierade objeket, företaget och säkerheterna för lånet. Till exempel följande information:

  • Det senaste officiella bokslutet, om mer en 6 månader gått sedan bokslutet behöver vi finansiella rapporter för pågående resultatperiod (balans och resultat)
  • Eventuell detaljerad verksamhetsplan 
  • Investerings- och anskaffningsplaner
  • Affärsregister
  • Eventuella kontrakt så som hyres-, bygg- och anläggnings-, beställningskontrakt och handelsavtal
  • Detaljerad information om säkerheter för lånet, till exempel disponentintyg eller fastighetsvärdering.

Företagets låneskydd, fast ränta eller räntekorridor ger trygghet för företagslånet

Det är klokt att skydda företagslånet. Det ger dig säkerhet vid oväntade händelser och ger dig förutsägbarhet med lånets återbetalning.

Lånets återbetalning kan du trygga med Sparbanken Balans Firmaskydd. Det tryggar dig vid oförväntade händelser, till exempel om företaget går miste om en nyckelpersons arbetsinsats till följd av att personen avlider, insjuknar allvarligt eller blir arbetsoförmögen på grund av ett olycksfall. Samtidigt tryggas kontinuiteten i företagets verksamhet.

För räntehöjningar kan du förbereda dig genom att binda lånet till en fast ränta eller räntekorridor. På så sätt vet man redan på förhand storleken på räntekostnaderna för företagslånet. Diskutera möjligheterna för företagsfinansiering med Sparbankens experter. Lämna en kontaktförfrågan.


Blev du intresserad av företagslån?
Börja med att fylla i en ansökan om företagslån, vi pratar mer kort efter det!

Läs också de här

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Fast ränta

Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.