Finnvera

Vi gör tätt samarbete med Finnvera. Som resultat av detta kan vi erbjuda till ditt företag ett mångsidigt utbud på olika finansieringslösningar.

check

Samarbetet med Finnvera förbättrar ditt företags möjlighet att få finansiering från banken

check

Mångsidiga finansieringsmöjligheterna till olika avsikter stöder företagens verksamhetsförutsättningar och konkurrens

Statens specialfinansierare till företagen

Finnvera beviljar lån till företag i oika verksamhetsskeden: i början, vid tillväxt, internationalisering och vid förebyggandet av exportrisker.

Som stöd för finländska företags verksamhetsförutsättningar och konkurrens. Finnvera organiserar bl.a. säkerheter, garantier och risker som hör till deltagandet i finansiering med andra. Ifall ditt företag skulle behöva mera rörelsekapital  kan Finnvera tillsammans med Sparbanken delta i finansieringen. 

Lånegarantier och andra finansiella produkter

Till Finnveras produktutbud hör bl.a. lån, garantier och exportgarantier. Tillsammans med Sparbanken och Finnvera kan vi hitta ett alternativ som passar ditt företag.

Garantier beviljade av Finnvera kan man använda som säkerhet till banker eller för krediter eller andra ansvarsförbindelser fåtts av andra finansierare. Finnvera beviljar säkerheter för många olika behov. till exempel är begynnelseborgen riktat till start-up företag för investering- och rörelsekapitalbehov och Internationaliseringsborgen för att finanserna affärsverksamhet som sker utomlands.

Exportgarantier skyddar företaget från kreditförluster och säkrar exportfinansieringen från olika risker. Målen för exportgarantier kan exempelvis vara exportkrediter, rembusser eller utländska investeringar. 

Mera information: Finnvera
 

Europeiska investeringsbankens garantiprogram

Sparbanken deltar i olika garantiprogrammet som samfinansieras av den finska staten, Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.
Vi erbjuder för närvarande EIF SMF-garanti och EGF-garanti

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering hjälper ditt företag växa och är ett utmärkt tillägg till den finansiering banken erbjuder. Vi erbjuder tre finansieringsalternativ; juniorlån, företagslån och brolån.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Fast ränta

Den låga räntenivån har varat länge, men nu kan man redan skönja en uppgång. Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.
...