Räntekorridor

Vill du trygga ditt företags lån i fall av att räntorna stiger? Välj en räntekorridor för ditt lån så vet du maximi- och minimiräntesatsen i förväg.

En räntekorridor skyddar ditt företags lån ifall av förändringar i räntenivån. Räntekorridorens längd kan vara 5, 7 eller 10 år, under vilken tid lånet har en fastställd maximi- och minimiräntesats. Av det bildas en räntekorridor inom vilken räntan på ditt företags lån kan röra sig. Det går också att komma överens om att räntekorridoren börjar ett eller två år efter att lånet lyfts. 

Principen med räntekorridoren

I räntekorridoren används 6 eller 12 månaders euriborränta som räntebindning och till den läggs den marginal som förhandlats med banken. Räntan på lånet kommer inte att stiga över den förhandlade högsta räntan eller sjunka under den lägsta räntan vid räntans justeringstidpunkt. 

En räntekorridor kan anslutas till ett nytt eller till ett redan existerande företagslån. De slutliga övre och undre gränserna fastställs alltid den dag då lånehandlingarna undertecknas. 

Bekanta dig också med fast ränta

Till ditt företags lån kan du också välja fast ränta. Den fasta räntan hålls oförändrad under hela den avtalade tiden så du kan förutse räntekostnaderna i förväg.


Vill du skydda ditt lån ifall räntorna stiger? Lämna en kontaktbegäran så fixar vi saken.