Fast ränta

Skydda ditt företags lån ifall räntorna stiger. Med fast ränta säkrar du räntenivån på ditt företags lån och får förutsägbarhet i ditt företags verksamhet.

Du kan för ditt företags lån välja fast ränta antingen för hela lånet eller för en del av det. Då bildas två lån av ditt finansieringsbehov, där det ena har fast ränta och det andra rörlig ränta. På det sättet kan ränterisken delas mellan lånet med fast ränta och lånet med rörlig ränta. Med fast ränta kommer de månatliga ränteutgifterna inte som en överraskning. Räntesatsen på ditt företags lån hålls oförändrad under hela den avtalade perioden oberoende av hur mycket marknadsräntorna förändras.  

Fast ränta för en viss tid

Fast ränta kan anslutas antingen till ett nytt lån eller till ett redan existerande företagslån och den kan gälla i 3, 5 eller 10 år. Efter att perioden med fast ränta slutar ändras räntan på lånet till den rörliga referensränta som avtalats i låneförhandlingarna. Till referensräntan läggs en kundspecifik marginal. Efter perioden med fast ränta kan en ny period eventuellt förhandlas för ditt företags lån. 

Den slutliga fasta räntan fastställs alltid den dag då lånehandlingarna undertecknas.

Om ditt företag vill betala en extra amortering på ett lån med fast ränta, byta den fasta räntan till rörlig ränta eller betala hela lånet har banken rätt att ta ut en ersättning för det. 

En räntekorridor är också ett alternativ 

Du kan skydda ditt lån i fall av räntehöjning också med en räntekorridor. En räntekorridor sätter en maximi- och minimiräntesats på ditt lån.  


Vill du skydda ditt företags lån ifall av att räntorna stiger? Lämna en kontaktbegäran så fixar vi saken.