Företagsfinansiering

Behöver du finansiering för att grunda ett företag, investera eller för att utvidga verksamheten? Ett företagslån och andra finansieringslösningar hjälper dig att nå dina mål.

Låneskydd för företag 

Sparbanken Balans, lånets återbetalningsskydd, håller företagets ekonomi i balans även då, när allting inte går enligt planerna. Med hjälp av Firmaskyddet tar du hand om överraskande situationer och säkerställer amortering till exempel om företagets nyckelperson insjuknar allvarligt eller vid ett dödsfall.