Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt

Ditt företags kapital binds inte upp i att äga

Det införskaffade objektet fungerar som säkerhet för finansieringen

Vid anskaffningen av objektet behövs ingen handpenning

De nödvändiga anskaffningarna via hyra

Allt lösa som behövs till affärsverksamheten behöver nödvändigtvis, eller inte alls, skaffa som eget. Sådant är exempelvis maskiner och apparater som snabbt förlorar sitt värde.

Vid leasingfinansiering köper du inte användningen av egendomen, utan du göt ett långsiktigt hyreskontrakt på det. Den andra partnern i kontraktet är Sparbankens samarbetspartner Siemens Financial Services som äger leasingobjektet i fråga. 

Leasingfinansiering för med sig många fördelar

När du investerar med leasingfinansiering behöver du ingen handpenning. Du binder inte heller företagets kapital i att äga, som kan t.ex. ha kort användningstid.

För många företagare är det viktigt att kunna förutse utgifter. Det är lättare med månadsavgifter än med stora engångs införskaffningar. Som säkerhet för leasingfinansieringen fungerar den finansierade produkten. På detta sätt sparas ditt företags realsäkerheter till andra behov. 

De betalda leasinghyrorna avdras från den beskattningsbara vinsten.

När lönar det sig att använda leasing?

Leasingfinansiering är lämpligt för t.ex. maskiner eller apparater vars,

  • Värde faller snabbt
  • Användningstid är relativt kort
  • Användningsbehovet försvinner efter leasingperioden
  • Du vill göra ett slutligt beslut om användningen i ett senare skede

Typiska leasingobjekt är it-apparater, fordon och produktionsmaskiner. Om du vill kan du utlösa leasingobjektet till din egendom vid kontraktets slut med ett på förhand bestämt restvärde (1-20 %) 

Hur fungerar leasingfinansiering?

Med hjälp av Sparbanken och vår sammarbetspartner Siemens Financial Service får du de redskap du behöver snabbt i ditt bruk.

  1. Du väljer ditt investeringsområde och bestämmer tillsammans med försäljaren dess handelsvillkor.
  2. Tag kontakt med Sparbanken och kom överens med Sparbanken om leasingfinansieringen
  3. Du får objektet i din användning utan andra säkerheter.

Diskutera med en expert på Sparbanken om leasing skulle passa för dig och ditt företag. Lämna en kontaktbegäran. url: saastopankki.fi/yritykset/yhteydenottolomake

Läs också de här

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Fast ränta

Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.