Bankgaranti

Skaffa säkerhet med bankgarantin. Det bevisar ditt företags betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Garantin kan användas som säkerhet i avtalsförhållanden för fullgörandet av parternas avtalsförplikelser

Du bevisar ditt företags betalningsförmåga åt dina handelspartners

Du försäkrar dig om din handelspartners möjlighet att fullgöra handelsavtalets förplikelser

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga

En bankgaranti är från Sparbanken beviljad förpliktelse, som fungerar som bevis för din betalningsförmåga i olika avtalsförhållanden. Sparbanken förbinder sig till din handelspartner enligt det belopp som angetts i avtalet. Med hjälp av bankgarantin kan du befria ditt rörelsekapital och du behöver inte heller binda dina likvida medel som garanti.

Kommersiella garantier och myndighetsgarantier

En bankgaranti kan användas som säkerhet för leveranser, entreprenadavtal, betalning av köpesumma och andra avtalsförpliktelser. Garantin kan även användas för att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet som föreläggs i olika myndighetsföreskrifter och lagstiftningen bl.a. RS-garantier, säkerheter för trafiktillstånd och garantier för tullstyrelsen

Intresserad av bankgarantins möjligheter? Tag kontakt. 

Läs också de här

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Fast ränta

Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

Europeiska investeringsbankens garantiprogram

Sparbanken deltar i olika garantiprogrammet som samfinansieras av den finska staten, Europeiska kommissionen, Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden.
Vi erbjuder för närvarande EIF SMF-garanti och EGF-garanti

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.