Fakturafinansiering

Behärska ditt företags kassa med hjälp av fakturafinansiering. Välj önskad finansieringsgrad och du får genast pengar på kontot för ditt företags alla fakturor.

Sparbankens varumärke bild.

Med fakturafinansiering jämnar du ut ditt företags säsongsvariationer.

Företagets alla fakturor kan i princip finansieras.

Inga dolda kostnader – du vet alltid vad du betalar för tjänsten.

Fakturafinansiering är lösningen för ditt företags kassahantering

Fakturornas omloppstider blir hela tiden längre. För företaget betyder det en kassa som det är svårare att hantera. Noja Rahoitus fakturafinansiering hjälper här. Med hjälp av tjänsten får du genast pengar på kontot för ditt företags alla fakturor. Du väljer bara en finansieringsgrad som är lämplig för ditt företag.

Tack vare fakturafinansieringen jämnar du ut ditt företags säsongsvariation. Du kan betala de fakturor ditt företag får i tid och kan dra nytta av eventuella köprabatter.

Finansiering flexibelt också på kort tid

Noja Rahoitus fakturafinansiering ger företaget många fördelar:

  • Finansieringen av fakturorna i princip 70 % av fakturorna, du kan också välja en mindre finansieringsgrad.
  • I regel kan företagets alla fakturor finansieras, också privatpersons- och projektfakturor.
  • Företaget får fakturans summa på kontot inom 1–2 dagar.
  • Tjänsten innehåller inga dolda kostnader (ingen faktura/limitprovision eller års- och må-nadsavgift).
  • Företaget får automatiskt de nödvändiga rapporterna för bokföringen.

Fakturafinansieringen har gjorts så lätt som möjligt för företaget att använda och den är flexibel enligt företagets behov.

Tjänsterna i anslutning till fakturering på ett ställe

Ditt företag kan lägga ut allt som hör till faktureringen på LokalFinansiering som är Sparbankens samarbetspart i Fakturafinansiering. Noja Rahoitus tar hand om skickandet av, påminnelserna om, indrivningen och rapporteringen av försäljningsfakturorna. I princip är företagens alla fakture-ringsprogram kompatibla med Noja Rahoitus.

Har ditt företag behov av Noja Rahoitus fakturafinansiering? Ta kontakt med oss, så hittar vi en lösning som passar ditt företag.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.