Företagets försäkringssparande

Söker du ett långvarigt, diversifierat och målinriktat sätt för ditt företag att spara? Bekanta dig med våra lösningar för försäkringssparande.

Sparbanken Livskraft

Den unika Sparbanken Livskraft är ett bra alternativ för långsiktigt sparande. Utöver sparande kan du gardera dig med hjälp av en försäkring för allvarlig sjukdom.