Gruppensionförsäkring

Gruppensionsförsäkringen är en för företag avsedd pensionsförsäkring, med vars hjälp det är möjligt att uppmuntra och binda upp personal. Gruppen som skall försäkras fastställs till exempel enligt ställning, befattningsbeskrivning eller ålder. För alla medlemmar i gruppen som försäkras är pensionstiden och förmånerna de samma.

Säästöpankin brändikuva

Gruppensionsförsäkringen är ett förträffligt sätt att uppmuntra och binda upp personal samt skapa flexibilitet i pensionsplanerna.

Pension betalas åt den försäkrade minst under två år på basen av försäkringsbesparingen och pensionstiden.

Möjliggör en tidigareläggning av pensionstiden från 55 års ålder.

Belöna och bind upp med gruppensionsförsäkringen

Gruppensionsförsäkringen är ett utmärkt sätt att binda upp och belöna företagets nyckelpersoner och arbetstagare Den kompletterar det lagstadgade pensionsskyddet och ger flexibilitet i pensioneringen. Försäkringen är också kostnadseffektiv för företaget, för man betalar inte lönebikostnader för den och premierna kan avdras i beskattningen. 

Försäkringstagaren bör vara ett finländskt företag eller samfund i bolagsform. Företagets ägarföretagare och företagets arbetstagare i arbetsförhållande kan vara försäkrade. Gruppen fastställs till exempel på basen av ställning, befattningsbeskrivning eller ålder. Även pensionstiden och övriga förmåner överenskoms alltid gruppvis.

Omfattande försäkringsskydd i Gruppensionsförsäkringen

Åt den som försäkras med Gruppensionsförsäkringen betalas pension på basen av den uppkomna försäkringsbesparingen och pensionstiden. Lägsta tillåtna pensionsålder är 55 år. Pensionstiden måste vara minst två år och tidsbunden.

Gruppensionsförsäkringens dödsfallsskydd är under hela avtalstiden till sitt belopp 100 % av försäkringsbesparingen. Vid den försäkrades dödsfall betalas åt förmånstagaren som ersättning hela försäkringsbesparingsbeloppet.

Till Gruppensionsförsäkringen hör också alltid skydd vid bestående arbetsoförmåga, vars engångsersättning som betalas motsvarar försäkringsbesparingsbeloppet.

Utnyttja skattefördelarna

Gruppensionsförsäkringspremierna som ett företag i bolagsform tecknar åt sin personalgrupp är i sin helhet avdragbara i beskattningen som kostnader i näringsverksamheten. Avdragbara pensionsförsäkringspremier räknas inte som förvärvsinkomst för arbetstagaren eller ägarföretagaren, om pensionens begynnelseålder är minst 55 år.

Pensionen som uppkommer på basen av betalda försäkringspremier och avkastning som uppkommit på dem är förvärvsinkomst för mottagaren, på vilken skatt som betalas fastställs enligt förvärvsinkomstskatteprocenten under pensionstiden.

Engångsersättningen som betalas på basen av bestående arbetsoförmåga är helt skattefri för mottagaren.

Placeringsobjekten

Placeringsobjekten kan väljas från ett brett utbud av placeringsfonder. Alternativt kan till försäkringen kopplas Fondförvaltarens Bästa-placeringsportföljer eller överlämna uppgifterna i anknytning till placeringarna åt experter. Under spartiden kan försäkringens placeringsobjekt bytas sex gånger per år kostnadsfritt och utan beskattning av eventuella försäljningsvinster.

Läs mera om placeringsobjekten

Mer information:

Gruppensionsförsäkring Produktfakta
Gruppensionsförsäkring Försäkringsvillkor
Gruppensionsförsäkring Prislista

Läs också de här

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Sparförsäkring

Sparförsäkring är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kan spara ett valfritt belopp varje månad eller placera en större engångssumma. Du kan lyfta besparingarna när du behöver dem.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

Skriv din lokala Sparbanks namn eller kontorets ort. Prislistan ser du genom att välja din bank från listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.