Placeringar och kapitalförvaltning

Från oss får du för ditt företag riskbenägenhet och placeringslösningar enligt avkastningsförväntningarna samt långsiktigt och personligt kapitalförvaltningstjänster.
Sparbankens varumärkesbild.

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

Placera i skog

Skogen är ett placeringsobjekt med låg risk. God skogsvård och förnuftig placering av vinsterna förbättrar dina avkastningsmöjligheter.

Placeringskonton för företag

Med placeringskonton får du stabila och säkra ränteintäkter på ditt företags tillgångar.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Sparbanken High Yield

Räntefonden Sparbanken High Yield passar dig om du vill sprida dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–18.