Placeringar och kapitalförvaltning

Från oss får du för ditt företag riskbenägenhet och placeringslösningar enligt avkastningsförväntningarna samt långsiktigt och personligt kapitalförvaltningstjänster.

Placera i skog

Skogen är ett placeringsobjekt med låg risk. God skogsvård och förnuftig placering av vinsterna förbättrar dina avkastningsmöjligheter.

Aktier

Med aktier får du goda möjligheter till avkastning på företagets extra tillgångar på lång sikt.

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Placeringskonton för företag

Med placeringskonton får du stabila och säkra ränteintäkter på ditt företags tillgångar.

Sparbanken High Yield

Räntefonden Sparbanken High Yield passar dig om du vill sprida dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.