7 skäl att koncentrera ditt företags banktjänster

I takt med att efterfrågan på banktjänster ökar, ökar också förväntningarna på banken. Det är värt att byta till en annan bank eller koncentrera tjänsterna till en enda bank. Sparbankscentralens affärschefer Tuomas Niinisaari och Heidi Kaikkonen ger sju skäl till att koncentrera banktjänsterna till Sparbanken.

Sparbankens varumärke bild.

De flesta företag behöver grundläggande banktjänster, såsom betalkort, nätbank och anslutningar för betalningstransaktioner. En bank räcker. I takt med att bankrelationen utvecklas är fokusering av tjänsterna också fördelaktigt.

Fokuseringen medför även fler fördelar än kostnadsbesparingar. Det billigaste sättet att göra detta är att koncentrera ditt bankförhållande, vilket innebär att du får fler fördelar än enbart kostnadsbesparingar", säger Tuomas Niinisaari och Heidi Kaikkonen från Sparbankscentralen.

Allt fler företag använder ett elektroniskt ekonomistyrningssystem för sina betalningstransaktioner. Bankens roll är att öppna en anslutning till dessa tjänster, vilket gör företagets bokföring mycket enklare. När företagets behov växer ger fokuseringen av tjänsterna till en enda bank flera fördelar. Situationer där byte eller konkurrensutsättning av banken är aktuell är tillväxtögonblick då ett företag behöver finansiering för tillväxt, investeringar eller kassahantering.

En koncentrering av banktjänster ligger inte bara i bankens intresse, utan också i det gemensamma intresset. Det innebär att banken ser kundrelationen som viktig och är genuint intresserad av vilken typ av verksamhet företaget bedriver och hur dess verksamhet utvecklas. Centraliseringen av tjänsterna måste ge fördelar för båda parterna, och nyckelordet är årliga ekonomiska förhandlingar, där företagets situation kartläggs, säger Niinisaari.

Samtidiga tjänster från två eller flera banker är ibland helt berättigade: ett företag kan ha verksamhet i olika regioner eller länder, vill diversifiera affärsrisker eller så har en annan bank beviljat ett lån till företaget. Då kan tjänsterna från två olika banker vara mycket motiverade, men det är alltid bra att tänka på vad du vill ha från ditt bankförhållande.

– Våra företagskunder har ansett att det är viktigt att vi är en genuin finansiell partner som stöder företagets tillväxt. Redan vid det första mötet kommer vi att prata om hur bankrelationen kan utvecklas under de kommande fem åren och hur vi kan stödja företagets tillväxt mot sina mål ”, säger Niinisaari och Kaikkonen.

7 skäl att koncentrera dina banktjänster till en bank

1. Du uppskattar personlig service

Personlig service är ett stort löfte i bankvärlden: på Sparbanken innebär det enkel och snabb räckvidd för företag av alla storlekar genom flera olika kanaler. Den personliga företagsbankiren går igenom kundens situation en eller två gånger per år. För större företag utvecklas Företagsbank-konceptet, som är ett omfattande tjänstepaket och har en utsedd företagsbankir till företagets förfogande. Företagsbankens tjänstepaket kan göras tillgängligt för företaget i slutet av 2023.

2. Du kan nå våra experter i olika kanaler

Våra elektroniska tjänster har fått mycket beröm för användarvänlighet, och i appbutiken har mobilbanken fått mycket bra recensioner på nationell nivå. Alla bankärenden kan hanteras på mobilen, oavsett tid och plats, men personlig rådgivning finns ändå alltid tillgänglig i vår kundtjänst. På Sparbanken kan du göra affärer per telefon, där vi kan identifiera dig för att säkerställa en säker verksamhet. Meddelanden som skickas via nätbanken är ett tillförlitligt och krypterat sätt att hantera alla dina bankärenden, och dina meddelanden styrs alltid automatiskt till rätt person. Videomöten är lämpliga för ekonomiska möten eller förhandlingar, till exempel om du inte kan besöka ditt närmaste kontor. Vår kundtjänst svarar nästan alltid inom en minut.

3. Räkenskapsåret närmar sig sitt slut

Om ditt räkenskapsår närmar sig sitt slut, överväg då att samtidigt koncentrera dina banktjänster till Sparbanken. Bokslutet är ett bra tillfälle att fundera över vilka behov företaget har och hur banken kan vara med och stödja företagets framtidsplaner. Ibland behövs en förändring i tjänstens innehåll och ibland i tjänstens kvalitet. Att byta bank är inte ett mål i sig, men det är bra att diskutera behovet av förändring öppet med den nuvarande banken.

4. En vilja att få kostnaderna under kontroll

Två bankkonton kan vara dyra. För ett litet företag är det inte en stor kostnad, men kostnaderna multipliceras med tiden. Om det inte finns något verkligt behov av två banker är det värt att överväga vilkendera man ska fokusera på. Om ett företag har behov av finansiella transaktioner i två banker kan olika betalkort användas för att lösa kortsiktiga finansieringsbehov.

5. Koncentration är enkelt

En koncentration av banktjänster till en bank kräver endast en kontakt med banken och resten sköter banken om. I allmänhet är det en god idé att hålla tjänsterna i bruk parallellt i ungefär en månad, under vilken tid de nödvändiga rättigheterna kan överföras från en bank till en annat, och ändringar som kan överenskommas med den egna revisionsbyrån och ett nytt kontonummer meddelas åt fakturerare.

6. Verksamheten är lokal

Sparbanker är verksamma lokalt i hela Finland. Du hittar ditt närmaste kontor här och du kan alltid göra affärer med oss personligen. Tack vare vår lokalkännedom förstår vi också våra kunders verksamhet och betydelse på både små och lite större orter.

7. Kassavakten övervakar företagets finansiella transaktioner

Kassavakten är vår nyaste produkt för företagskunder. Tjänsten riktar sig till företag med ett företagskontosaldo på mer än 100 000 euro. Konkurrenskraftig ränta betalas till kontot och det belopp som överstiger det dagliga kontantkravet överförs automatiskt till en fond som kunden valt. Tjänsten är ny och har väckt stort intresse. Tillsammans med företaget kommer vi överens om det med tanke på finansiella transaktioner bästa datumet och en lämplig gräns, vars överskridande andel placeras i en fond.

 

Har du funderat på att byta bank? Vill du effektivisera ditt företags verksamhet och centralisera dina banktjänster? Välkommen till Sparbanken – välj som din finansiella partner en bank vars expertis stöder tillväxten i ditt företag.

Ta kontakt

Kategorier
Foretag

Intressant just nu