Penningaffärer

Effektivt, lätt och lönsamt – njut av Sparbankens lösningar för penningaffärer.

check

Genom att koncentrera allt till ett ställe underlättar du uppföljandet av ditt företags likviditet

check

Du gör ditt företags likvida medel lönsamma

check

Du försäkrar ditt företags likviditet

Likviditeten är verksamhetens grundsten

Det som är avgörande för ditt företags framgång är att försäkra likviditeten. Utgifterna måste skötas även i omväxlande förhållanden. Förutom att likviditeten förutsätter aktiv uppföljning av den aktuella penningsituationen förutsätter den även prognoser för utvecklingen. Det lönar sig inte att ha överlopps medel att ligga i betalningsrörelsekontot utan de ska sättas att effektivt avkasta. Vid behov är medlen snabbt i ditt bruk. 

Skräddarsydda lösningar för penninghanteringen

Från Sparbankens breda utbud hittar du lösningar både för behandlingen av dagliga betalningsrörelser samt för placerandet av de kontanta medlen som blivit över.

Betalningsrörelsekontot är ett företagskonto avsett för företagets betalningsrörelser. Med hjälp av betalningsrörelsekontot och de tjänster som anslutits till det skräddarsys tjänsterna för företagets behov.

Företagskonto med kredit säkerställer din likviditet. Med ett företagskonto med kredit jämnar du ut kassaflödet och får välfungerande kapital för företagets säsongsbehov. 

Koncernkontot koncentrerar alla medel på ett konto. Koncernkontot är avsett för skötseln av företags och sammanslutningars, såsom kommuners och städers penningrörelse.

Placeringsdeposition är en kompletterande kontoform till betalningsrörelsekontot. Du får en avkastning och du kan själv bestämma löptiden. Den samlande räntan beror på det deponerande beloppet och på löptiden.

Investeringsobjekten för överlopps tillgångar skiljer sig från löptid till fonder. Med en effektiv och lönsam investering kan du öka dina tillgångar för till exempel framtida investeringar. De olika alternativen för kortsiktiga investeringar hittar du från Sp-Fondbolags räntefonder. Du kan dela extra likviditet till olika objekt genom att se på investeringstiden och risknivån. 

Automatisk täckningsöverföring ser till att ditt företags överskottstillgångar börjar avkasta bättre. Tjänsten granskar kontots saldo enligt avtalad tidpunkt, till exempel en gång i månaden. Om saldogränsen överskrids överförs den överskridande andelen till ett på förhand bestämt objekt, till exempel till en placeringsdeposition eller fond.

Blev du intresserad? Mera information om penninghantering får du från din egen Sparbank.
 
...