Penningaffärer

Lämpliga konton för företaget, automatisk avräkning och kassavakt för att optimera företagets kassaflöde – våra kassahanteringstjänster gör företagets kassahantering effektiv, enkel och produktiv.

Sparbankens varumärke bild.

Säkerställ uppföljningen av företagets likviditet med våra lösningar.

Centralisera kassahanteringstjänsterna, gör vardagen smidigare.

Läs också om kassavakten utan månadsavgift.

Likviditeten är verksamhetens grundsten

Det som är avgörande för ditt företags framgång är att försäkra likviditeten. Utgifterna måste skötas även i omväxlande förhållanden. Förutom att likviditeten förutsätter aktiv uppföljning av den aktuella penningsituationen förutsätter den även prognoser för utvecklingen. Det lönar sig inte att ha överlopps medel att ligga i betalningsrörelsekontot utan de ska sättas att effektivt avkasta. Detta kan enkelt göras med vår automatiska Kassavakt utan månadsavgift. Vid behov är medlen snabbt i ditt bruk.

Skräddarsydda lösningar för penninghanteringen

Från Sparbankens breda utbud hittar du lösningar både för behandlingen av dagliga betalningsrörelser samt för placerandet av de kontanta medlen som blivit över.

Betalningsrörelsekontot är ett företagskonto avsett för företagets betalningsrörelser. Med hjälp av betalningsrörelsekontot och de tjänster som anslutits till det skräddarsys tjänsterna för företagets behov.

Företagskonto med kredit säkerställer din likviditet. Med ett företagskonto med kredit jämnar du ut kassaflödet och får välfungerande kapital för företagets säsongsbehov. 

Placeringsdeposition är en kompletterande kontoform till betalningsrörelsekontot. Du får en avkastning och du kan själv bestämma löptiden. Den samlande räntan beror på det deponerande beloppet och på löptiden.

Investeringsobjekten för överlopps tillgångar skiljer sig från löptid till fonder. Med en effektiv och lönsam investering kan du öka dina tillgångar för till exempel framtida investeringar. De olika alternativen för kortsiktiga investeringar hittar du från Sp-Fondbolags räntefonder. Du kan dela extra likviditet till olika objekt genom att se på investeringstiden och risknivån. 

Automatisk täckningsöverföring ser till att ditt företags överskottstillgångar börjar avkasta bättre. Tjänsten granskar kontots saldo enligt avtalad tidpunkt, till exempel en gång i månaden. Om saldogränsen överskrids överförs den överskridande andelen till ett på förhand bestämt objekt, till exempel till en placeringsdeposition eller fond. 

Kassavakten – effektivare användning av kassamedlen för företaget

Kassavakten för med sig effektivitet till företagets betalkonto. För belopp över en viss gräns betalas högre ränta och kassaflöden som överstiger det dagliga behovet överförs till vald placeringsfond. Tjänsten rekommenderas för företag, vars genomsnittliga saldo på företagskontot överstiger 100 000 euro. Börja placera företagets medel på ett förnuftigare sätt redan idag!

Hur fungerar kassavakten?

  • En räntenivå ställs in på företagets beltakonto upp till en summa som kunden valt, varefter den ränta som ska betalas till företagskontot stiger (1-månaders Euribor -0,25% ).
  • När saldot överstiger avkastningsdelens definierade övre gräns, överförs denna del en gång i månaden från kontot till en fond som valts av företaget. Tjänsten är flexibel och kan också pausas om till exempel företaget kommer att göra en större engångsinvestering.
  • vid behov kan de medel som placerats i fonden enkelt lösas in tillbaka på företagets betalkonto i mobil- eller nätbanken.

Fördelarna med kassavakten

  • ett effektivare sätt för kassahantering och bättre avkastningsmöjligheter – du behöver inte ett separat placeringskonto.
  • företaget kan självt besluta vilken fond överskottet ska placeras i. Den valda fondens framgång och kontosituationens utveckling kan enkelt följas upp i mobil- eller nätbanken.
  • datumet för saldojustering kan fastställas själv (1:a, 15:e eller sista dagen): detta innebär att de pengar som behövs för löpande kostnader alltid finns tillgängliga, till exempel löner.
  • i takt med att kontots saldo ökar, stiger den ränta som ska betalas till kontot.
  • tjänsten har ingen månadsavgift.

Företagskontots betalningsrörelsedel är räntefri. Avkastningsdelens ränta är dock en (1) månads Euribor minus 0,25 % marginal, dock så att avkastningsdelens ränta är minst 0 % och högst 6 %. Kontots avkastningsdel kan vara högst beloppet för betalningsrörelsedelen. Räntan på företagskontot beräknas på det dagliga saldot och fondöverföringen sker månadsvis på ett förutbestämt datum.

Vill du optimera ditt företags kassahantering? Lämna en kontaktbegäran eller boka tid så hittar vi de mest lämpliga kassahanteringslösningarna för ditt företag.