7 tips för hur företagare kan bli förmögna

Företagande är belönande, och det är även möjligt att få avkastning på den erhållna vinsten. Sparbankens företagsfinansieringschef Maija Koivunen listade sju bra sätt på vilka företagare kan bli förmögna.

Sparbankens varumärkesbild.

Företagande är belönande, och det är även möjligt att få avkastning på den erhållna vinsten. Sparbankens företagsfinansieringschef Maija Koivunen listade sju bra sätt på vilka företagare kan bli förmögna.

1. Bra månadslön eller dividender?

Fundera på vad som är det förnuftigaste sättet för dig att höja ersättningen för arbetet du utför. Vill du ha en bra månadslön eller siktar du på att lyfta dividender? Dividender är ofta ett mer skatteeffektivt sätt att utöka företagets tillgångar. Betalning av dividend och dividendens partiella skattefrihet förutsätter dock ett starkt eget kapital som genereras av företagets vinster.

2. Se till att företagets tillgångar börjar växa

Fundera på hur det lönar sig för dig att utnyttja företagets tillgångar. Ett sätt är att lyfta vinst från företaget personligen och placera den som privatperson. Om du å andra sidan beslutar att placera medel i ditt företags namn ska du komma ihåg att reservera tillräckligt med pengar för kassahantering och gynna måttligt risktagande.

3. Definiera placeringsmålen

Fundera varför du investerar – vill du till exempel säkra ditt kapital eller spara för en större investering? Valet av placeringsobjekt påverkas av dina placeringsmål, din tolerans för risker och den tid du är villig att investera.

4. Kom ihåg spridning och långsiktighet i placeringarna

Innan du fattar beslut om placeringsobjekt ska du säkerställa att du förstår vad du placerar i. Om något verkar oklart kan du gärna fråga bankens experter. Kom också ihåg en tillräcklig spridning av placeringarna och en tillräckligt lång tidshorisont – ingen vinst görs över natten.

5. Tänk på investeringar som placeringar

När du planerar investeringar lönar det sig också att beakta placeringssynvinkeln. Beräkna om det är mer lönsamt att göra ett inköp med egna pengar eller med extern finansiering. Helheten avgör vilken finansieringsnivå som är rimlig och möjlig.

6. Tänk om du skulle placera i en försäkring?

Placeringslösningar i försäkringsform, såsom placeringsförsäkringar eller ett kapitaliseringsavtal, kan medföra skattemässiga fördelar. Sådana fördelar kan till exempel vara köp och försäljning av placeringsobjekt utan direkt skatt på försäljningsvinsten och eventuella förlusters avdragbarhet. Och dessutom det faktum att lösningen vanligtvis ingår i företagets nettoförmögenhet och eventuella förluster är avdragsgilla.

7. Kom ihåg förnuftig skatteplanering

Du har många alternativ vad gäller beskattningspraxis för företagets placeringar. Det lönar sig alltså att anlita en expert från Sparbanken för skatteplanering.

 

Vi finns här för att hjälpa ditt företag i dess framgångar. Boka tid hos din närmaste Sparbank så att vi tillsammans kan hitta lösningar för ditt företags mål och behov.

Kategorier
...