• Bekämpning av ekonomisk brottslighet i Sparbanksgruppen

Säästöpankin brändikuva

 

Ekonomisk brottslighet orsakar betydande skada och kampen mot den spelar en viktig roll i alla aktörers arbete inom finansbranschen. Sparbanksgruppens uppgift är att säkerställa att våra tjänster och produkter inte används för kriminell verksamhet. Vårt arbete i kampen mot ekonomisk brottslighet styrs av såväl lagstiftningen som av våra egna riskhanteringsprinciper och -praxis.

Läs mer om delområdena inom bekämpningen av ekonomisk brottslighet: