Goda gärningar

Att stöda det finländska samhället lokalt är en väsentlig del av Sparbankens verksamhet. Nu söker vi donationsobjekt för år 2019. Med ansvarskampanjen Goda gärningar år 2018 har vi redan donerat över 785 000 euro till olika välgörenhetsobjekt. Bland objekten betonas barn och unga.

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.
...