Goda gärningar

Förslagstiden för Goda gärningar har gått ut och röstningen har slutat. Förslagen och röstningsresultaten skickas den 1 april till de lokala Sparbankerna. Sparbankerna fattar beslut om donationerna under resten av år 2019.

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.
...