Goda gärningar

Goda Gärningar röstningen för 2020 har avslutats. Alla förslag och röster har lämnats in till Sparbanker runtom i Finland. Donationsobjekten kommer kontaktas, när objekten fastställts lokalt. Tack till alla som deltagit i Goda Gärningar med att nominera och rösta!
...

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.