• Goda gärningar

    Goda gärningar är kärnan i vår verksamhet: vi vill hjälpa lokalt. Föreslå, rösta och påverka – tillsammans kan vi göra Goda gärningar.
Sparbankens varumärke bild.

Vad handlar Goda gärningar om?

Goda gärningar är Sparbanksgruppens årliga kampanj för att stödja lokalt välbefinnande. Genom kampanjen stöder Sparbanker och Sparbanksstiftelser till exempel ungdomsverksamhet, idrotts- och hobbyklubbar och andra goda aktiviteter runtom i Finland. Under de senaste åren har vi särskilt satsat på att stödja barn och ungas välmående.

Goda gärningar-omröstningen, som alltid ordnas i början av året, uppmuntrar till lokal aktivitet: föreslå, rösta och påverka. På röstningswebbplatsen samlar vi donationsförslag och där kan du rösta på dem. Röstningstiden för år 2024 var 19.2–31.3.2024.

När kampanjen har slutat delas förslagen med röster ut regionalt till Sparbankerna för beslut. Omröstningen är riktgivande och Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna fattar beslut om donationernas mottagare och belopp. Beslut om donationens mottagare fattas under året och meddelas på våra sociala mediekanaler under hela året. Det lönar sig alltså att följa Sparbanken!

Tusentals donationer runt om i Finland 

För oss är ansvar inte bara ord, utan gärningar, Goda gärningar. Det handlar om att engagera sig i lokalsamhället, ungdomars framtid och deras ekonomiska välfärd. Under årens lopp har vi via våra donationsobjekt fått bevittna ett flertal större och mindre fantastiska berättelser och gärningar. Du kan hitta nyhetslyft om ämnet längst ner på sidan.

År 2023 donerade vi cirka 860 000 000 euro till fler än 600 syften runt om i Finland. Goda gärningar är bara en del av Sparbanksgruppens välgörenhet. Dessutom donerade vi stipendier för bland annat utbildning och forskning samt Rädda barnen rf:s verksamhet, varvid donationerna uppgick till över två miljoner euro. Läs mer.

Läs mer om vårt ansvar

Goda gärningar under tidigare år