Goda gärningar

Sparbankens årliga kampanj Goda gärningar koncentrerar sig på att stöda lokala objekt runt om i Finland. Sparbankerna har varit med och byggt finländska sammanslutningars och individers välstånd ända sedan de grundades år 1822.
...

Goda gärningar från årens lopp

Via våra donationsobjekt har vi fått bevittna otaliga större och mindre berättelser landet runt. Berättelser som vi vill dela med alla.