Vi fick in nästan 1 300 förslag på goda gärningar

Förslagen till donationsmottagare i 2021 års God gärningar och de röster dessa fått har nu räknats och lämnats till de lokala Sparbankerna för beslutsfattande. Det föreslogs sammanlagt närmare 1 300 mottagare som fick totalt över 133 000 röster. Kampanjomröstningen är en så kallad rådgivande folkomröstning som är till stor hjälp för Sparbankerna när de överväger vilka de ska donera pengar till i år. Donationerna sker vid olika tidpunkter under året beroende på bank. Vi informerar om dem i våra nationella och lokala kanaler allteftersom.

Hjälp åt de behövande och djurens välmående betonades

I år framhävdes framför allt två olika kategorier i förslagen och omröstningsresultaten: djurens välbefinnande och stöd till mindre bemedlade. Även förebyggande av utslagning och flera olika idrotts- och idrottsklubbar framträdde i förslagen och mängden röster. ”Vi fick massor av utmärkta förslag i alla de olika kategorierna. Effekterna av coronarepidemin återspeglades också tydligt i resultaten. Vi är stolta över att få vara delaktiga i såväl små som stora goda gärningar runtom i Finland. I år har donationerna säkerligen ännu större betydelse än vanligt”, säger Laine Spellman, marknads- och kommunikationsdirektör för Sparbanksgruppen.

Sparbanksgruppens kampanj Goda gärningar som genomfördes i februari–mars var redan den femte i sitt slag. Kampanjen utgör en väsentlig del av Sparbankens hållbarhet och lokala anknytning. I sin kampanj Goda gärningar donerade Sparbankerna år 2020 över 550 000 euro av förra årets vinstmedel till drygt 300 olika objekt. Läs mer.

Skriven
Kategorier
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu