Lokalt stöd från Sparbankerna till över 300 objekt i kampanjen Goda gärningar år 2020

I sin kampanj Goda gärningar donerade Sparbankerna år 2020 över 550 000 euro av förra årets vinstmedel till drygt 300 olika objekt. Effekterna av coronapandemin syntes i årets donationer som riktade sig särskilt till barns och ungas välbefinnande.

Sparbankens varumärkesbild.
Människorna fick i den årliga omröstningen Goda gärningar föreslå någon som behöver lokalt stöd och utgående från detta valde Sparbankerna donationsobjektet för år 2020. I år gav Sparbankerna sitt stöd till bland annat mindre bemedlade familjer, skolornas verksamhet, lokala fritidsaktiviteter och idrottsföreningar, äldreomsorgen, djurskyddet samt lokala föreningar och sammanslutningar.

Vi vill ta vårt ansvar för lokala aktörer och människornas välbefinnande

Sparbankerna delar årligen ut en betydande del av sina vinstmedel för att främja finländarnas välbefinnande, istället för vinstutdelningar. Med hjälp av kampanjen Goda gärningar stöder vi årligen många lokala aktörer som är i behov av hjälp. ”I egenskap av en finländsk bank vill vi ta vårt ansvar för lokala aktörer och människornas välbefinnande genom att vidta konkreta åtgärder. Coronapandemin har lett till att ekonomin i många barnfamiljer har åtstramats och därför har familjerna i år behövt hjälp med helt grundläggande saker”, beskriver tf. Marknadsförings- och kommunikationschef Reetta Tuomala årets kampanj. 

Bland årets objekt finns välgörenhetsorganisationen Apuna ry, som stödjer mindre bemedlade barnfamiljer. Sparbanken gav sitt stöd till föreningens verksamhet som en penningdonation. Dessutom deltog många Sparbanksanställda som frivilliga bland annat vid utdelningen av matkassar till familjer som behöver stöd. 

”Under coronakrisen har människornas vilja att hjälpa varit värdefullare än guld och vi vill tacka er på Sparbanken för den helt otroliga gesten att erbjuda hjälp och för penningdonationen, med hjälp av vilken vi kunde göra hundratals barn mätta”, berättar Heidi Jaari från Apuna ry.

Vi gör även nästa år något bra med kampanjen Goda gärningar

Sparbankens kampanj Goda gärningar genomförs även nästa år. Vem som helst kan delta i den rådgivande omröstningen och därför har alla möjlighet att inverka på donationerna runt om i Finland. Du kan föreslå donationsobjekt från och med februari 2021. Vi berättar mer om omröstningen nästa år och dess resultat på Sparbanksgruppens webbplats och i de sociala medierna.


Sparbankerna stödjer årligen lokalt ett flertal föreningar och andra objekt som behöver hjälp via kampanjen Goda gärningar. Under kampanjen ordnas en rådgivande omröstning, där vi söker förslag till lokala välgörande ändamål. Läs mer om kampanjen Goda gärningar och Sparbanksgruppens ansvarsfullhet.

Skriven
Kategorier
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu