Sparbanker och Sparbanksstiftelser stödde år 2021 över 500 lokala objekt i kampanjen Goda gärningar

I sin 2021 års kampanj Goda gärningar donerade Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna nästan 800 000 euro till drygt 500 olika objekt. I år stödde de lokala Sparbankerna bland annat ett flertal idrottsföreningar, organisationer som arbetar med att förebygga marginalisering, konstprojekt och ett stort antal andra objekt.

Sparbankens varumärke bild.

De lokala Sparbankerna och Sparbanksstiftelserna donerar årligen en betydande del av sina vinstmedel och stiftelsernas medel för att främja finländarnas välbefinnande, i stället för vinstutdelningar. Sparbankerna beslutar om sina donationsmål i sitt eget område utifrån förslag från lokalinvånarna i Goda gärningar-omröstningen. År 2021 donerade Sparbankerna och stiftelserna nästan 800 000 euro till drygt 500 olika objekt i kampanjen Goda gärningar. Med hjälp av donationerna stöddes bland annat ett stort antal idrottsföreningar, organisationer som fokuserar på att förebygga marginalisering, ungas och äldres välbefinnande, 4H-föreningar, konst- och kulturprojekt och många föreningar med inriktning på djurskydd.

Vi vill stödja välbefinnandet av finländska sammanslutningar och människor

Med hjälp av kampanjen Goda gärningar stöder vi årligen många lokala aktörer som är i behov av hjälp. Under årens lopp har Sparbanker och Sparbanksstiftelser via sina donationsobjekt fått bevittna ett flertal större och mindre berättelser och gärningar, också i år.

”Som en ansvarsfull finländsk bank vill vi stödja den lokala livskraften. I år stödde vi över 500 olika objekt runt om i Finland med Goda gärningar. Bland dem vi stödde finns organisationer och föreningar som gör värdefullt arbete på en lokal nivå”, säger marknads- och kommunikationsdirektör Laine Spellman.

Kampanjen Goda gärningar startar jubileumsåret 2022

Sparbanken har främjat finländarnas ekonomiska välfärd och välstånd i nästan 200 år. Under Sparbanksgruppens 200-jubileumsår startar Goda gärningar-kampanjen redan efter årsskiftet i januari 2022. Liksom tidigare år kan vem som helst föreslå objekt och delta i den rådgivande omröstningen, och därmed påverka donationsobjekten och välbefinnandet i sitt område.

Vi berättar mer om omröstningen för nästa år och dess resultat på Sparbanksgruppens webbplats och i de sociala medierna.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...