Nästintill 700 000 euro gör många Goda Gärningar – 2019 donerade Sparbanksgruppen till 600 objekt

Ansvarsfullhet syns i finländska Sparbanksgruppen t.ex. med den årliga Goda Gärningar-kampanjen. Lokala Sparbanker avgör de lokala donationsobjekten på basen av lokala invånarnas nomineringar och rådgivande omröstning. 2019 gjordes donationer för sammanlagt 673 226 euro till närmare 600 objekt.

Icehearts erbjuder unga möjligheter och erfarenheter. I bilden från höger: Icehearts-utvecklare och -tränare Niko Valikainen, ungdomar som deltar i Icehearts verksamhet och frivillig medhjälpare Samuli Jalonen.

600 donationsobjekt – och berättelser 

”Sparbanken stöttar de små – och detta syns även i donationsobjekten. 2019 blev det nästintill 600 donationsobjekt och i dem betonas, likt tidigare år, barn och unga,” berättar Sparbanksgruppens marknadsförings- och kommunikationsdirektör Laine Spellman

Donationer fick bl.a. ungdoms- och motionsföreningar, cancerstiftelser och välgörenhetsorganisationer vars verksamhet baserar sig på volontärarbete.  
 
”Meningen med vår existens är att stöda lokal livskraft och Goda Gärningar-kampanjen ett bra sätt att göra det. Donationsobjekten är många, och det passar oss bra – då kan Sparbanken på riktigt hjälpa även mindre aktörer. För många objekt är även en liten donation betydelsefull. Tröskeln för att ansöka om stöd via Goda Gärningar-kampanjen på nätsidorna är låg. På samma gång kan en förening även göra sin verksamhet känd bland andra”, säger Spellman.  

Icehearts – meningsfulla aktiviteter för barn och unga, och trygga vuxnas stöd 

De lokala Sparbankerna väljer själv donationsobjekten, med beaktande av de förslag som getts av medborgarna under kampanjen. Som exempel donerade lokala Sparbanken i Åboregionen den största donationen till Icehearts-föreningen, som arbetar för barns välmående genom lagsporter.  
 
Genom Icehearts verksamhet har 650 barn och unga meningsfulla aktiviteter under sin fritid, och stöd av trygga vuxna. ”Sparbankens donation gör det möjligt för oss att ge mer erfarenheter till barn och unga. Med donationen kan vi t.ex. gå med en grupp på 15 pojkar till Erkkilä Sport & Outdoor resort. Med donationen försöker vi också trygga att varje barn som deltar i vår verksamhet har rätt slags kläder för sin hobby, året om. Pengarna har också använts till barnens mellanmål. Ett stort tack till er för en verkligen värdefull donation!”, säger Icehearts-utvecklare och -tränare Niko Valikainen  

Vart går Goda Gärningar 2020? – alla kan påverka  

Sparbankens Goda Gärningar-kampanj startar igen 10.2.2020. Vem som helst kan nominera passade donationsobjekt runt om i Finland. Passande objekt kommer publiceras på våra nätsidor för den rådgivande omröstningen.  
 
Spellman summerar: ”Vi anser att under dessa tider finns det en speciell efterfrågan för Goda Gärningar, och vi vill dra vårt strå i stacken genom att stöda och möjliggöra verksamheten för organisationer som gör goda gärningar. Ansvarsfullhet ligger i Sparbanksgruppens DNA”. 
  
Goda Gärningar är Sparbanksgruppens årliga rådgivande folkomröstning, där nomineringar för lokala välgörande ändamål eftersökes. Läs mer om Goda Gärningar och Sparbankens ansvarsfullhet.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...