Sparbanksgruppen donerar över 785 000 euro – betoningen ligger på att stöda unga

År 2018 har Sparbankerna sammanlagt redan donerat över 785 000 euro till olika välgörenhetsobjekt inom ramen för sin kampanj Goda gärningar. I år ligger tonvikten på att stöda barn och unga. Till exempel donerade Sparbankerna sammanlagt 31 000 euro till den riksomfattande välfärdsorganisationen WAU r.f.

hyviä tekoja 2018

Över 500 donationsobjekt landet runt 

Sparbankens årliga kampanj Goda gärningar koncentrerar sig på att stöda lokala objekt runt om i Finland. Donationsobjekten uppgår hittills till 533 och i dem betonas barn och unga, till exempel idrottsföreningar, andra former av fritidsverksamhet samt hjälp till frivilligarbetare. Med donationer stöddes också bl.a. äldre människor, närståendevårdare och djur. ”I enlighet med våra värderingar delar vi ut av våra vinstmedel för att främja det lokala samhällets välstånd”, summerar Sparbanksgruppens tf. marknadsförings- och kommunikationschef Anne Perälä.

Den geografiskt största potten till WAU r.f.

Varje bank bestämmer själv till vad de vill donera, men den finns också gemensamma donationsobjekt. Till exempel WAU r.f. som främjar barns och ungas hälsa och sociala välfärd fick donationer av sex lokala Sparbanker, sammanlagt 31 000 euro. 

”Med hjälp av Sparbankens donation kan vi ordna över 30 motionsinriktade WAU!-klubbar, dvs. ge ca 500 barn en avgiftsfri hobby för hela läsåret runt om i Finland,. Donationen spelar samtidigt en betydande roll när det gäller att spräcka gränsen på en miljon timmar av rörelse som är vårt mål under vårt 10-årsjubileumsår”, gläder sig WAU:s teamledare Juho Tukia.

Ansvarighet är gärningar

Man talar mycket om företagens ansvarighet men vad betyder det i praktiken? ”Hos oss i Sparbanken betyder ansvarighet framför allt gärningar för det finländska ekonomiska välståndet. Med donationer och vår kampanj Goda gärningar hjälper vi dem som gör gott att klara ekonomiskt och på det sättet främjar vi det finländska samhällets välstånd”, berättar Perälä. 

För ytterligare information kontakta: Anne Perälä tfn 050 588 3344, anne.perala@saastopankki.fi   

Goda gärningar är Sparbanksgruppens årliga rådgivande folkomröstning där vi söker förslag till lokala välgörenhetsobjekt. I omröstningen har var och en möjlighet att föreslå lokala donationsobjekt. År 2018 fick vi totalt 770 förslag. Läs mera om Sparbankens ansvarighet https://www.saastopankki.fi/sv-se/sparbanksgruppen/ansvar

Sparbanksgruppens uppgift är att främja sparsamhet och våra kunders ekonomiska välstånd nära kunden. Vi vill vara den mest kompetenta och betrodda ekonomiska partnern och vi vill att vi är kända för våra djärva gärningar för finländarnas ekonomiska välstånd. I kärnan finns sparbanksupplevelsen som förenar den digitala och personliga kundbetjäningen till Finlands bästa rel="noopener noreferrer" kundupplevelse. www.sparbanken.fi 

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sparbanksforbundet anl
...