Michael Vaarimo

Michael Vaarimo

Affärsverksamhetschef

En nöjd arbetsgemenskap ger nöjda kunder.

Som förman för vårt kredit-team känner jag att det är viktigt att vi alla drar åt samma håll och har en god atmosfär på arbetsplatsen. Då trivs alla och det är något som också kunderna känner av. De minns att folk hos oss är pigga och på gott humör. I min arbetsbeskrivning ingår även att utveckla affärsverksamheten, praktiska frågor kring våra tre kontor och marknadsföring. Både i kundarbetet och som chef söker jag lösningar och sätt att göra saker och ting bättre. Jag har fullt förtroende för mina anställda, de gör ett gott jobb för våra kunder.

Kontor
Servicespråk

Finska

Svenska

Engelska

Expertis

Ledning och förvaltning