Byten i Sparbanksfodernas Portföljförvaltare

Portföljförvaltarna för Sparbanken Världen, Sparbanken Världen Aktie och Sparbanken Östersjön byttes i början av maj.

Förvaltningen av Sparbanken Världens och Sparbanken Världen Akties portföljer överfördes från SEB Kapitalförvaltning Finland till Sparbankernas Kapitalförvaltning där den ansvarige förvaltaren är Johan Hamström. Johan fortsätter också som Sparbanken Europas portföljförvaltare.

Samtidigt övergick Sparbanken Östersjön från Johan Hamström till Olli Tuuri som också fortsätter som Sparbanken Finlands och Sparbanken Småföretags portföljförvaltare samt som förvaltare av Sparbanken Ränta Plus aktieportfölj.

Ytterligare information lämnas av Sp-Fondbolag, tfn 010 436 6440
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...