Sparbanksstiftelsen i Närpes beviljade understöd om 91 350 euro

Sparbanksstiftelsen i Närpes har i samband med höstens ansökningsomgång beviljat understöd och stipendier på sammanlagt 91 350 euro till 63 olika ändamål. De beviljade understöden gynnar verksamhet inom barn- och ungdomsarbete, idrott, arbete med åldringar, kultur, hembygdsarbete m.m. Bland de större satsningarna finns denna gång Närpes Skytteklubbs projekt för byggandet av elektronisk markering vid skjutbanan på Eidet och i skyttehallen i Mosedal.

Följande beviljades understöd:

Folkhälsan Välfärd Ab / Daghemmet Päivis
Föräldrakommittén vid Näsby daghem
Skogsdungens daghem
Övermark förskola
Mosebacke Hem och Skola r.f.
Föräldraföreningen vid Övermark skola rf
Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf
Kaskisten Koti ja Koulu ry
Närpes högstadieskola
Närpes Gymnasium Musiklinjen åk 2 ABI 2020
Studerandeföreningen vid YA!, enheten i Närpes
Förebyggarna rf
Folkhälsan i Närpes rf
Närpes Kraft Ishockeyförening rf / KraftMIF Hockey School
Närpes Kraft Ishockeyförening rf, hockeylinjen
Närpes Kraft Fotbollsförening rf, juniorsektionen
Närpes Kraft Fotbollsförening rf, representationslaget
Närpes Kraft Fotbollsförening rf, fotbollskul
Töjby FC rf
Närpes Kraft Friidrottsförening
Närpes Kraft Skidförening rf
Närpes Orienterarklubb rf
Kaskö Idrottsklubb rf
Kaskö Idrottsklubb rf / Juniorfotboll
Närpes gymnastikförening rf
Närpes gymnastikklubb - Artistica rf
Arbetsgruppen för World Gymnaestrada (NGK-Artistica)
Lokala kommittén i Närpes för FSG festival 2020
Närpes Drillflickor
Dansgruppen Flow
City Boys rf
Närpes Bowlingförbund rf
Vargbergets Fritidscentrum rf
Caroline Sandelin
Heidi och Patrik Kuuttinen
Wilma Helena Sundqvist
Närpes pensionärsförening rf
Folkhälsan i Övermark rf
Stickcafé för äldre på Bostället
Närpes Konstklubb rf
Taideyhdistys Marina Konstförening
Kaskisten Matkailu ja Kulttuuri ry
Arbetsgruppen Ö-Spel
Mixta-Kören rf
Kaskö hembygds- och museiförening
Norrnäs ungdomsförenings hembygdssektion
Övermark Hembygdsförening rf
Övermark ungdomsförening rf
Finby byförening rf
Övermark byaråd
Framtid i Närpes rf
Rainer Böling
Charlie Nyberg
Kristina Zonta club
Psykosociala föreningen Svalan rf / Vänstugan Svalboet
Sydösterbottens hörselförening rf
Närpesnejdens hjärtförening rf
Närpes skytteklubb rf
Österbottens älghundsklubb rf
Skepparklubben Närpes rf
Naturstation Gåshällan rf
Ab Företagshuset Dynamo / Framtidens Växthus
Närpesnejdens Pensionstagare
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...