Sparbankernas Centralbank Finland Abp: S&P Global Ratngs har höjt Sparbankernas Centralbank Finland Abp:s ratng tll A-

Sparbankernas Centralbank Finland Abp

Börsmeddelande
2.5.2017 kl. 10.00

S&P Global Ratngs (S&P) höjde 28.4.2017 det långsiktga kreditbetyget för Sparbankernas
Centralbank Finland Abp som är centralt kreditnsttut för Sparbanksgruppen från 'BBB+' tll A-,
utsikterna är stabila. Samtdigt fastställdes det kortsiktga kreditbetyget tll ('A-2').

S&P:s föregående bedömning gjordes i november 2016.

S&P:s bedömning finns som bilaga i pdf och dessutom publiceras den på adresserna

www.spkeskuspankki.f och www.sparbankeni.fi

SPARBANKERNAS CENTRALBANK FINLAND ABP

Yterligare informaton lämnas av:
Verkställande direktör Kirsi Autosalo
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
Tfn +358 20 703 2451
kirsi.autosalo@saastopankki.f

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är en del av Sparbankernas sammanslutning och
Sparbanksgruppen och är gruppens centrala kreditnsttut. Sparbankernas Centralbanks roll är at
säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och partkapitalanskafning på penning- och
kapitalmarknaden, handha förmedlingen av betalningar samt utgivningen av betalkort.
Läs mera: www.spkeskuspankki.f, www.sparbanken.f

Publicerat
Typ
Börsmeddelande
Utgivare
Sparbankernas Centralbank
...