Sb-Hem – hjälp med boendeärenden på över 80 kontor runtom i Finland

Sb-Hem är en äkta och lokal fastighetsförmedlingskedja som hör till Sparbanksgruppen. Vi arbetar enligt franchising-principen och har över 80 kontor runtom i Finland.
Sb-Hem koncentrerar sig i sin verksamhet på tjänster i anslutning till enskilda konsumenters bostadsbyte och uthyrning samt den värderingsverksamhet som ingår i dem.

Sb-Hem är en fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen. Sb-hem-kedjan fungerar på franchisingbasis och betjänar kunder på över 80 ställen på olika håll i landet. Vi inledde vår verksamhet år 2011. Kedjan leds av Sb-Hem Ab, kedjans centrala enhet, som ägs av de Sparbanker som ingår i Sparbanksgruppen. Vi verkar enligt Sparbanksgruppens värderingar genom att genuint lyssna på kunden, aktivt hålla kontakt och handla sakkunnigt, ärligt och resultatrikt.

Utgångspunkten för hela vår verksamhet är nöjda kunder. Det förvissar vi oss om genom att regelbundet fråga våra kunder vad de tycker och hur de upplever vår verksamhet. Vi beaktar all feedback när vi utvecklar vår verksamhet. Vi berättar också öppet hur vi klarar oss. Vårt betyg ser du på Sb-Hems webbplats

Till vår växande grupp söker vi hela tiden toppentyper eftersom vårt mål är att växa i hela landet – tillsammans med Sparbanken. Om du vill bli en del av vår aktiva och effektiva grupp ska du genast ta kontakt!

Mera information om Sb-Hem-kedjans verksamhet får du av verkställande direktör Jukka Rantanen.