elisabeth_norrgård

Elisabeth Norrgård

Finansieringschef

Jag har jobbat i Närpes sparbank sedan 1984 och har lång erfarenhet av kundbetjäning inom inlånings- och utlåningsärenden. De senaste åren har jag dock specialiserat mig på kreditgivningen och jobbar numera som finansieringschef vid huvudkontoret i Närpes.

Du kan vända dig till mej i alla frågor som rör kreditgivning.

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering