Elisabeth Norrgård

Företagsrådgivare

Jag har jobbat i Närpes Sparbank sedan 1984 och har lång erfarenhet av kundbetjäning inom inlånings- och utlåningsärenden. De senaste åren har jag specialiserat mig inom kreditgivningen. Jag jobbar på huvudkontoret i Närpes med företagarnas kreditärenden.
Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering