elisabeth_norrgård

Elisabeth Norrgård

Teamledare inom kreditgivning

Jag har jobbat i Närpes sparbank sedan 1984 och har lång erfarenhet av kundbetjäning inom inlånings- och utlåningsärenden. De senaste åren har jag dock specialiserat mig på kreditgivningen och jobbar numera som Teamledare för kreditgivningen vid huvudkontoret i Närpes. 

Kontor
Servicespråk

Engelska

Finska

Svenska

Expertis

Lån

Företagsfinansiering