Toni Swanljung

Toni Swanljung

Sparbankir, företagartjänster

Följer företagens utveckling

Jag har arbetet på Nooa Sparbank i drygt 10 år. Jag trivs i mitt arbete där det bästa är mina kunder och mina kolleger. Jag har mångsidig sakkunskap inom finansieringsbranschen - utöver ditt företag sköter jag personligen också din familjs bankärenden. Jag anser att det finns en klar efterfrågan på en aktör som Sparbanken i dagens läge och det är glädjande att se att vårt kundantal ökar i jämn takt. Vi ses där det passar dig bäst!

 
Kontor
Servicespråk

Finska

Engelska

Svenska

Expertis

Företagsfinansiering

Lån

Hembesök